Sat. Oct 1st, 2022

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát việc xây dựng nhà trọ, nhà ở công nhân, nhà ở cho công nhân thuê.

Mục đích của đợt kiểm tra, rà soát này nhằm đánh giá việc xây dựng các khu nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê trên địa bàn thành phố.

Sau đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thành phố sẽ đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho công nhân thuê; Góp phần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn “bình thường mới”.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố sẽ thành lập một tổ điều hành và bốn đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát, đánh giá việc xây dựng các khu nhà trọ, nhà ở công nhân, người lao động thuê trên địa bàn. Huyện và thành phố Thủ Dầu Một. Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đã ghi nhận hình ảnh thực tế và tổng hợp số liệu đóng góp của địa phương, các kiến nghị, chính sách, giải pháp hỗ trợ.

Việc kiểm tra thực tế này sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bộ Xây dựng triển khai kế hoạch. Yêu cầu các địa phương tiến hành khảo sát từng hộ dân được kiểm tra.

Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng phải phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, huy động lực lượng tại chỗ và các đội quản lý trật tự đô thị trong quá trình kiểm tra.

Sau đó, chính quyền địa phương phải báo cáo theo mẫu và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động, góp phần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế trong giai đoạn “bình thường mới”.

Trước đó, ngày 25-10, Sở Xây dựng thành phố cho biết, theo số liệu sơ bộ của 11 quận, huyện, tổng số nhà trọ là 34.670 căn, tổng số phòng là 330.174 căn, tổng diện tích sàn xây dựng. Diện tích xây dựng là 346.368 m2.

KIÊN CƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.