Sat. Oct 1st, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến thu hồi gần 5.600ha đất để làm 270 dự án. (Ảnh minh họa)

Theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp, nghe báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021.

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã báo cáo dự thảo Tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất thực hiện năm 2022; đề nghị phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2022.

Theo đó, tổng diện tích đất cần thu hồi trong năm 2022 là 5.598,64 ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó 213 dự án chuyển tiếp là 5.204,39 ha và 57 dự án đăng ký mới là 394,25 ha.

Tổng diện tích đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 là 76,79ha để thực hiện 31 dự án.

Trong đó, TP. Vũng Tàu chuyển mục tiêu 0,0037 ha để thực hiện 01 dự án; TP. Bà Rịa chuyển mục tiêu 13,71 ha để thực hiện 09 dự án; Thị xã Phú Mỹ thay đổi chỉ tiêu 30,84 để thực hiện 05 dự án; Huyện Châu Đức chuyển mục tiêu 0,34 ha để thực hiện 01 dự án; Huyện Đất Đỏ chuyển mục tiêu 21,31ha để thực hiện 04 dự án; Huyện Long Điền chuyển mục tiêu 1,83ha để thực hiện 03 dự án; Huyện Côn Đảo chuyển mục tiêu 8,76 ha để thực hiện 08 dự án.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cơ bản nhất trí thông qua nội dung 02 dự thảo báo cáo nêu trên; Tuy nhiên, ông cũng đề nghị yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tờ trình để báo cáo qua Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát danh mục dự án, bổ sung thông tin, tài liệu gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Anh Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published.