Mon. Aug 8th, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà kiểm tra bộ phận một cửa phường Thạch Bàn và hỏi người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: Văn Nghĩa

Nghe người ta nói, nói người ta hiểu

Bám sát chủ đề “Năm dân vận khéo, tập trung giải phóng mặt bằng”, từ đầu năm đến nay, cùng với việc ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cụ thể của Quận ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, quận Long Biên đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác dân vận chính quyền. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điểm, sau khi có Kế hoạch số 18-KH/QU, Quận ủy tiếp tục triển khai nhiều văn bản. Hướng thực hiện có hiệu quả các chuyên đề đã đề ra; UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác GPMB, kịp thời nắm bắt những vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết, tổ chức đối thoại với các hộ dân, tổ chức giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn. Vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, duy trì báo cáo kết quả hằng tháng; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện chủ đề “Năm dân vận, tập trung giải phóng mặt bằng”, vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19, phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội qua các thời kỳ. . . . Phường chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; Giảm chăn nuôi trong khu dân cư; Không sử dụng bếp than tổ ong; Giảm rác thải nhựa. . . Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực giải phóng mặt bằng thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án để chuyển các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, hằng tuần báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất với các hộ dân có nhiều vướng mắc, kiến nghị về các chính sách của Nhà nước, chủ yếu trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, được lãnh đạo từ quận đến phường quan tâm khi thực hiện. Hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Thông qua công tác tiếp công dân, các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đã được giải quyết kịp thời. Các cấp chính quyền quận luôn coi việc lắng nghe, Giải quyết ý kiến của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để công tác dân vận chính quyền giúp nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước, làm cho nhân dân tin tưởng.Với việc thành lập Ðảng bộ toàn quận, 100% tổ dân phố, các đơn vị, sở, ban, ngành và các phong trào thi đua của quận Long Biên đã thu hút 339 tập thể và 78 cá nhân đăng ký thực hiện (trong đó, có 100 mô hình trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và 25 mô hình trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng). 54 mô hình trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng, 107 mô hình trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, 65 mô hình trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, 25 mô hình trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, 41 mô hình trong các lĩnh vực khác). Đến tháng 6-2021, thu hút 19 tập thể, 20 cá nhân đăng ký, nâng tổng số mô hình dân vận khéo đến nay là 456 mô hình. Với cách làm khéo léo, linh hoạt và kiên trì, với chủ đề “Năm dân vận khéo, tập trung giải phóng mặt bằng”, UBND quận đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án đường 40m và 48m thuộc phường Đức Giang, Ngọc Lâm-Ngọc Thụy, đường 25m Việt Hưng. Sự đồng thuận trong nhân dân; Vận động 41 hộ dân bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế ngay trong dự án. Qua đó, ghi nhận hiệu quả nhiều mô hình dân vận có sức lan tỏa tích cực. Cụ thể, các mô hình liên quan đến giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai với 106/451 mô hình (chiếm 23,5%), bước đầu tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Cụ thể, phường Ngọc Lâm vận động người dân chấp hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường 40m nối Nguyễn Văn Cừ-Ngọc Lâm đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy. Đến tháng 9/2021, đã có 222/258 quy hoạch được phê duyệt, trong đó có 168/222 quy hoạch được bàn giao mặt bằng. Phường Phúc Lợi đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền, vận động 333 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện 3 dự án trên địa bàn hiểu rõ chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước; Phối hợp với UBND phường triển khai các thủ tục thực hiện dự án.

Phường Việt Hưng ghi nhận nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu trong lĩnh vực GPMB như: Mô hình vận động nhân dân chấp hành chủ trương GPMB thực hiện dự án đường 13,5m (8 hộ dân kiểu mẫu bàn giao mặt bằng cho phường.) Của các tổ chức, cá nhân; 135 hộ nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng dự án C12-13; 43/43 hộ dân sớm thống kê, bàn giao mặt bằng dự án đường 25m. Tại phường Ngọc Thụy, Tổ dân vận tổ dân phố 14 đã vận động 15/28 hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng lập bản đồ vị trí tái định cư và bàn giao 16 dự thảo phương án giải phóng mặt bằng cho 16/28 hộ dân. Tổ dân vận phường Cự Khối đã vận động 22 hộ gia đình, cá nhân sử dụng 29 khu đất nông nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng trường mầm non tại ô đất QH G.7/NT1 nhận tiền và bàn giao bảo đảm tiến độ; 91 hộ gia đình, cá nhân và 1 đơn vị (đơn vị vận hành cầu Thanh Trì) đã bàn giao mặt bằng trước thời hạn; Dự án xây dựng đường 13,5m từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình đã vận động 16 hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, hiệu quả bước đầu trong công tác GPMB của các đơn vị khác trên địa bàn cũng được huy động như: Tuyên truyền, vận động 31/31 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng ngõ 94 Thượng Thành đồng thuận, hoàn thành kiểm kê; 69/69 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường 13,5m (dọc đường ray tàu hỏa từ đường Lý Sơn đến đường 40m) đã thống nhất và hoàn thành kiểm kê; Khi quận tổ chức triển khai thực hiện dự án Trường THCS Mùa Xuân (phường Bồ Đề), đã vận động 23 hộ dân ký cam kết không phản đối; Vận động 55/55 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hành lang chân đê và tự phối hợp chỉnh trang mái đê hữu Đuống đoạn từ cầu Đuống đến đình Hội Xá (qua phường Giang Biên). Có thẩm quyền thống kê, xác định nguồn gốc sử dụng đất; Ngành giao thông vận tải phường Phúc Đồng đã phối hợp với tổ dân vận của tổ dân phố số 1 và số 2 vận động 05/35 hộ dân thuộc dự án đường 30m nhận tiền bàn giao mặt bằng. . . Và các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, công tác dân vận năm 2012 của quận Long Biên cũng đạt được những kết quả tích cực trên lĩnh vực kinh tế với các nội dung như vận động nhân dân, hộ kinh doanh nộp đầy đủ các loại thuế, phí; Vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp. . . Của các tổ chức, cá nhân; Lĩnh vực văn hóa-xã hội tập trung vào một số nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị; Lĩnh vực bảo vệ môi trường; Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. . . Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu ủng hộ công tác phòng, chống dịch như: “Mô hình 1.000 ổ bánh mì” của lò bánh mì anh Dũng-Giao hàng ngay; “Bữa cơm trưa nghĩa tình-Đồng hành chống dịch” của phường Việt Hà; “Bếp ăn tình thương” của tổ Covid cộng đồng khu phố 9, phường Giang Biên; . . . Và nhiều mô hình tiêu biểu khác tại 14 phường.

Qua bình xét, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã ghi nhận, khen thưởng 31 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, gồm: 4 mô hình trong lĩnh vực văn hóa-xã hội; 7 mô hình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 16 mô hình trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng; 1 mô hình khu kinh tế; 3 mô hình trong lĩnh vực trật tự đô thị.

Hữu Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.