Tue. Jul 5th, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyên Ngọc

Ngày 31/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về 5 kết luận thanh tra năm 2019 và từ năm 2020 đến nay, các cơ quan liên quan chưa thực hiện. Và không có kết quả.

Cụ thể, có 5 kết luận thanh tra chưa được triển khai trên thực tế và chưa có kết quả gồm: Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công tại các huyện, thị xã, thành phố; Chấp hành pháp luật về các dự án xã hội hóa giai đoạn 2008-2018; Việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với công trình sửa chữa nhà số 255 đường Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi do Bộ Y tế làm chủ đầu tư; Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất rạp chiếu phim 1/5 (cũ).

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố còn chậm trễ. Làm theo lịch trình. Đến nay, hầu hết các nội dung trong 5 kết luận thanh tra nêu trên chưa được triển khai thực hiện trên thực tế và chưa có kết quả.

Quản lý - Quy hoạch

Rạp chiếu phim 1/5 (cũ) là một trong những kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mà cấp dưới vẫn “ngâm” thanh tra. Ảnh: Nguyên Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thiếu chủ động, chậm trễ trong thực hiện các nội dung kết luận thanh tra.

Nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ này là do những tồn tại, vi phạm kéo dài được phát hiện qua thanh tra nên khó triển khai các biện pháp khắc phục. Trong khi đó, thời điểm đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra tỉnh Quảng Ngãi nên các cơ quan, địa phương phải tập trung phục vụ công tác này.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cũng chú trọng công tác đại hội, bầu cử các cấp và công tác chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ. Cũng như tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quản lý - Quy hoạch

Số nhà 255 đường Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi, sau khi có kết luận kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị liên quan vẫn chưa thực hiện. Ảnh: Nguyên Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra. Đối với những nội dung chưa thực hiện được, cần có kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận thanh tra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải xử lý các cơ sở nhà, đất công chậm nhất đến ngày 31/12 và chậm nhất đến thời điểm cuối cùng hoàn thành nội dung kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Trước ngày 30/6/2022. Nếu chậm trễ sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra nêu trên.

Nguyễn Ngọc

Leave a Reply

Your email address will not be published.