Wed. Jul 6th, 2022

Tối 3/11, Sở Y tế Hà Nội thông báo thành phố ghi nhận thêm 67 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 ca trong cộng đồng, khu cách ly (37) và phong tỏa (14).

Quản lý - Quy hoạch

* updatehttps: //suckhoedoisong.vn/ha-noi-them…

5.072 trường hợp

(Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tính từ khi dịch xảy ra tại Việt Nam)

Số ca mắc mới trong ngày

1/9

Năm mươi mốt

2/9

Bốn mươi tám

3/9

Năm mươi tám

4/9

Năm mươi hai

5/9

Năm mươi ba

6/9

Bốn mươi hai

7/9

Ba mươi chín

8/9

Bốn mươi mốt

9/9

Ba mươi sáu

10/9

Hai mươi chín

11/9

Ba mươi lăm

12/9

Hai mươi

13/9

Ba mươi bảy

14/9

Hai mươi lăm

15/9

Mười bốn.

16/9

Mười sáu.

17/9

Mười hai

18/9

Mười chín

19/9

Mười chín

20/9

Chín

21/9

Mười ba.

22/9

Sáu

23/9

Năm

24/9

Sáu

25/9

Bốn

26/9

0

27/9

Bốn

28/9

Hai là

29/9

Bốn

30/9

Hai là

1/10

Tám

2/10

Hai mươi

3/10

Năm

4/10

Tám

5/10

Bốn

6/10

Bảy

7/10

Năm

8/10

Năm

9/10

Sáu

10/10

Một trong những

11/10

Chín

12/10

Bảy

13/10

Mười hai

14/10

Mười hai

15/10

Một trong những

16/10

Mười hai

17/10

Mười lăm

18/10

Năm

19/10

Năm

20/10

Chín

21/10

Mười hai

22/10

Mười, mười

23/10

Bốn

24/10

Mười sáu.

25/10

Mười tám

26/10

Mười tám

27/10

Hai mươi tám

28/10

Ba mươi ba

29/10

Bốn mươi bảy

30/10

Bốn mươi hai

31/10

Bốn mươi chín

01/11

Năm mươi bảy

02/11

Sáu mươi hai

03/11

Sáu mươi bảy

Quản lý - Quy hoạch

Tổng số ca

Tuổi trẻ

Bảy trăm bốn mươi sáu

Đống Đa

406.

Hoznag Mai

398.

Takhtrize

Ba trăm chín mươi ba

Thành phố Đông Anh

Ba trăm bảy mươi sáu

Hai Ba Trung

Ba trăm mười tám

Hoàn Kiếm

Một trăm bảy mươi tư

Hà Đông

Một trăm sáu mươi bảy

Thương Tín

164

Ba Đình

Một trăm mười lăm

Bắc Từ Liêm

Chín mươi tám

Đi thôi.

Chín mươi hai

Long Biên

Tám mươi mốt

Hu Aiduk

Bảy mươi chín

Oai

Sáu mươi chín

Lá Gia

Năm mươi tám

Cầu Giấy

Bốn mươi tám

Đan Phượng

Bốn mươi lăm

Nam Từ Liêm

Bốn mươi hai

OC N

Ba mươi chín

Không Inh

Ba mươi tám

Hồ Tây

Ba mươi sáu

Phú Xuyên

Hai mươi tám

Thanh Oai

Hai mươi tám

Huyện Mỹ Đức

Hai mươi hai

Ứng Hòa

Mười tám

Chương Mỹ

Mười bốn.

Phúc Thọ

Mười bốn.

Sơn Tây

Mười ba.

Ba Vì

Tám

Báo Sức khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published.