Wed. Jul 6th, 2022

Hạn chế quỹ đất cho các thiết chế văn hóa

Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn Quảng Bình) cho rằng, quy hoạch cần có tính ổn định và khả thi cao, chú trọng bảo đảm quỹ đất cho văn hóa, giáo dục.

Quản lý - Quy hoạch

ĐB Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Bình) phát biểu tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Nhấn mạnh một số hạn chế trong quy hoạch sử dụng đất thời gian qua, ĐB Nga cho rằng, quy hoạch và sử dụng đất phải tạo động lực cho phát triển chứ không chỉ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh thuần túy. Ma túy là văn hóa, không gian sống, an sinh xã hội của mỗi vùng miền, quốc gia.

Qua giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho thấy, quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa, khu vui chơi cho trẻ em, quỹ đất dành cho các cơ sở giáo dục, nhất là ở các đô thị lớn còn hạn chế.

ĐB Đoàn Quang Bình cho rằng, do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh nên nhiều địa phương không có quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa. Một số địa phương chưa quan tâm quy hoạch quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa và quy hoạch quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa, thể thao xa khu dân cư, không thuận lợi cho việc sử dụng lãng phí.

Do đó, ĐB Tuyết Nga đề nghị phải bảo đảm tính tổng thể, thống nhất trong quy hoạch ngành, lĩnh vực, vùng miền, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch quy hoạch quốc gia cho phù hợp hơn, bảo đảm môi trường giáo dục. Giáo dục văn hóa, bảo đảm không gian văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của trẻ em và nhân dân.

Trao đổi về vấn đề này, ĐB Đặng Hồng Thịnh (đoàn Bình Thuận) cho rằng, quỹ đất dành cho thể thao, văn hóa còn hạn chế. Đất văn hóa quy hoạch đến năm 2030 chỉ có 20.000 ha, tăng hơn 11.000 ha so với năm 2020, đất thể dục thể thao quy hoạch đến năm 2030 là hơn 30.000 ha, tăng hơn 17.000 ha, việc bố trí này rất ít.

Từ đó, ĐB Sỹ đề nghị tăng vì nhu cầu xây dựng các công trình văn hóa, thể thao ở miền núi, vùng sâu, vùng xa là rất cần thiết, nhằm thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các thành phố. Giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và các tầng lớp xã hội.

Không để xảy ra tình trạng sử dụng đất trồng lúa, đất nông nghiệp làm sân golf

Bày tỏ sự đồng tình với mục tiêu quy hoạch đất công nghiệp, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, ĐB Nguyễn Thị Minh Trang (đoàn Vĩnh Long) cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, việc tăng quỹ đất phát triển khu công nghiệp sẽ giúp địa phương thu hút, giải quyết vấn đề việc làm. Để người lao động địa phương, người dân ở các tỉnh lẻ, đồng bằng thích nghi với điều kiện lao động mới là “ly nông nghiệp vô gia cư”, họ có thể sống và làm việc, sinh hoạt ngay trên chính quê hương mình, có thu nhập ổn định nhưng lại tiết kiệm được chi phí sinh hoạt.

Quản lý - Quy hoạch

Nguyễn Thị Minh Lương.

Cùng với đó, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp sẽ có đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho chuyên gia, cho công nhân, khu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao thể lực, đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, có điều kiện để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời góp phần hạn chế di cư ồ ạt, giãn dân ra vùng ven, tỉnh lẻ, giảm tải áp lực cho các thành phố lớn.

ĐB Trang cũng bày tỏ đồng tình với mục tiêu quy hoạch đất xây dựng công trình thể dục, thể thao đến năm 2030 nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về thể dục, thể thao của đất nước phù hợp với bối cảnh hội nhập của đất nước. Sức khỏe

Tuy nhiên, ĐB cũng đề nghị việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, xây dựng các công trình thể dục, thể thao phải đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia và phát huy nguồn lực đất đai. đai, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong lĩnh vực này không để xảy ra tình trạng tự ý điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, đặc biệt không để xảy ra tình trạng sử dụng đất trồng lúa, đất nông nghiệp làm sân golf như thời gian qua, gây mất đất canh tác và ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.” -ĐB Trang nói.

Cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh

ĐB Nguyễn Tuấn Anh (đoàn Long An) đề nghị, cần sớm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ quản lý dữ liệu quy hoạch không gian, đất đai phục vụ phát triển đô thị trên cơ sở định hướng giao thông công cộng.

Quản lý - Quy hoạch

ĐB Nguyễn Tuấn Anh (đoàn Long An) phát biểu tại Hội trường Diên Hồng.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Văn Thịnh (đoàn Bắc Giang) cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cần được coi là giải pháp trọng tâm, có vai trò quyết định trong thực hiện chương trình. Hoạch sử dụng đất trong thời gian tới.

Kinh nghiệm của các nước cho thấy, muốn chuyển đổi số nền kinh tế đất nước thì cần phải số hóa hai dữ liệu quan trọng nhất là dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai.

Theo ĐB Thịnh, chuyển đổi số trong quản lý đất đai cũng góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý các cấp, công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Giai đoạn tiếp theo nhanh gọn, bảo đảm đúng thời gian (tránh tình trạng chậm trễ như giai đoạn này). Đồng thời, việc này cũng nhằm đảm bảo dễ dàng công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thế Công

Leave a Reply

Your email address will not be published.