Tue. Jul 5th, 2022

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trên cơ sở thực hiện bảng giá các loại đất 5 năm một lần (2020-2024) và tổng hợp số liệu giá đất cụ thể năm 2020 và 2020 trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, đơn vị đã xin ý kiến các sở, ngành để điều chỉnh hướng xây dựng cho phù hợp.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra 4 kiến nghị liên quan đến việc tăng giá đất; điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường hoặc thay đổi tên tuyến đường, điều chỉnh loại đường, tuyến đường.

Quản lý - Quy hoạch

Ảnh minh họa

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại khu vực đô thị và nông thôn; Tăng giá đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ;

Sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung về cách xác định vị trí đất theo tuyến đường; Điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, đoạn đường, khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh, nâng cấp hoặc thay đổi tên tuyến, điểm đầu, điểm cuối tuyến, điều chỉnh loại đường, tuyến đường.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương để bổ sung, hoàn thiện dự thảo xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần. (2020-2024) áp dụng cho giai đoạn 2022-2024 và trình Hội đồng thẩm định.

Trước đó, cuối năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định quy định bảng giá đất 5 năm một lần (2020-2024) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giá đất nông nghiệp tại các đô thị dao động từ 131.000 đồng/m2 đến 300.000 đồng/m2 tùy vị trí. Giá đất nông nghiệp ở nông thôn từ 94.000 đồng/m2 lên 240.000 đồng/m2.

Đối với đất phi nông nghiệp tại đô thị, mức cao nhất là 36.442.000 đồng/m2, thấp nhất là 330.000 đồng/m2 tùy vị trí. Giá đất phi nông nghiệp ở nông thôn dao động từ 300.000 đồng/m2 đến 3.300.000 đồng/m2 tùy vị trí.

Tại khu vực nông thôn, đô thị, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có giá bằng 60% giá đất ở tại từng khu vực, vị trí tương đương. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.