Sat. May 21st, 2022

Gói tín dụng 65.000 tỉ đồng gồm: Gói tín dụng 15.000 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong đó cấp vốn 14.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định. Cấp bù lãi suất 1.000 tỉ đồng cho các ngân hàng thương mại do nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định. Gói tín dụng 50.000 tỉ đồng theo hình thức Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng sau được vay ưu đãi: Công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

. UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát việc xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê trọ trên địa bàn thành phố và bàn giao cho UBND các quận, huyện. , quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan vào đầu tháng 11/2021. UBND các quận, huyện, UBND thành phố Thủ Đức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch kiểm tra nêu trên và huy động lực lượng tại chỗ tiến hành khảo sát số liệu theo yêu cầu của Sở Xây dựng. Thi công trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày triển khai phương án thử nghiệm.

V.Duẩn – Ph.Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.