Sat. May 21st, 2022

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, gói tín dụng do Bộ Xây dựng đề xuất là 65.000 tỷ đồng. Trong số này có gói tín dụng 15.000 tỷ đồng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 bao gồm:

– Cấp vốn 14.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định.

– Cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định.

Quản lý - Quy hoạch

Dự án nhà ở xã hội mở ra cơ hội mua nhà cho người thu nhập thấp (Ảnh minh họa)

Riêng gói tín dụng 50.000 tỷ đồng sẽ theo hình thức Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng vay như công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

“Các gói tín dụng trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và kế hoạch triển khai thực hiện.

Quản lý - Quy hoạch

Gói tín dụng và các cơ chế, chính sách đặc thù trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 nhằm thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng khó khăn về nhà ở (Ảnh minh họa)

Đối tượng thụ hưởng gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 là chủ đầu tư các dự án nhà ở công nhân, dự án nhà ở công vụ. Hội để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Cùng với đó, công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp cũng được vay vốn ưu đãi từ chương trình mua, thuê mua nhà ở xã hội. Các khách hàng cá nhân khác được vay vốn từ chương trình tín dụng bù lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khảo sát của Bộ Xây dựng cho thấy, giai đoạn 2021-2025, nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131.100 căn với tổng mức đầu tư ước tính 138.000 tỷ đồng; nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163.500 căn với tổng mức đầu tư khoảng 82.000 tỷ đồng.

Nam Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.