Sat. May 21st, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có hơn 29.000 thửa đất với diện tích khoảng 13.144 ha do các xã quản lý. Trong đó, trực tiếp quản lý hơn 57 nghìn thửa đất với diện tích hơn 38 nghìn ha; Cho thuê hơn 11 nghìn thửa đất với diện tích 760 ha; Gần 1,3 nghìn thửa đất với khoảng 826 ha đang bị lấn chiếm; Hộ gia đình, tổ chức kinh tế sử dụng gần 20,4 nghìn thửa đất với diện tích 7.370 ha; Cho vay hơn 300 ha với 412 thửa đất. . .

Đến nay, 11/11 huyện, thành phố đã phê duyệt phương án, kinh phí đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới các thửa đất. Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã xuất và bàn giao gần 3.000 hồ sơ kỹ thuật đất đai của các huyện, thành phố cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn. Khai đăng ký đất đai để quản lý hoặc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quản lý - Quy hoạch

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, việc giám sát, kiểm tra, quản lý đất công là hết sức cần thiết để tránh tình trạng lấn chiếm, tranh chấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng bảng thống kê để các huyện, thành phố kê khai đầy đủ, chi tiết đất công để thuận tiện cho công tác quản lý, xử lý đất tranh chấp, lấn chiếm. Từ nay đến hết năm 2021, các địa phương tiếp tục rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công đang quản lý, lưu ý đối với diện tích đất công đã hết thời hạn sử dụng (nếu phù hợp cho thuê). Nếu không sẽ thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Hương Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published.