Sat. May 21st, 2022

Theo đó, về tiêu chuẩn kỹ thuật, dây chuyền sản xuất phải đồng bộ với dây chuyền công nghệ tích hợp, tỷ lệ chất thải chôn lấp phải dưới 10% tổng khối lượng của nhà máy; ưu tiên các công nghệ đã được ký kết bảo hộ sở hữu công nghiệp, không phát sinh nguồn thải trong quá trình xử lý, xử lý mùi hôi trong quá trình hoạt động. Về tiêu chí môi trường xã hội, cần đảm bảo các tiêu chí hiện hành, có phương pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố, có cơ chế hỗ trợ phúc lợi xã hội và sử dụng lao động tại chỗ, có đề án đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Về tiêu chí tài chính và năng lực dự án, nhà đầu tư phải bảo đảm góp vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án, đồng thời có văn bản cam kết cho vay phần vốn còn lại của dự án. Tổ chức tín dụng thực hiện xây dựng dự án, không thế chấp nhà xưởng khi vay vốn.

Mục tiêu của bộ tiêu chí này là xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn tại 3 khu vực: Bắc, Trung, Nam của tỉnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tái chế các thành phần có giá trị trong chất thải. Rắn Theo đó, khu trung tâm (thành phố Nha Trang) sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 6,5ha, quy mô công suất đến năm 2023 đạt 1.000 tấn/ngày; Khu vực phía Bắc (thị xã Ninh Hòa) sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 10ha, công suất đến năm 2023 đạt 350 tấn/ngày; Khu Nam (huyện Cam Lâm) sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 50 ha, công suất đạt 250 tấn/ngày vào năm 2023. Thời gian hoạt động của dự án không quá 30 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhật Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published.