Sat. Oct 1st, 2022

Theo Tờ trình của Chính phủ trước Quốc hội, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) nhằm bảo đảm quỹ đất thực tế. Hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Tạo nền tảng để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Bên cạnh đó, góp phần giao đất hợp lý cho các ngành, địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nữ hoàng; đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển văn hóa-xã hội, bảo tồn hệ sinh thái, ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; Bảo đảm độ che phủ rừng ổn định 42-43%. . . Kết nối các hành lang kinh tế, các vùng động lực; Khai hoang, phục hóa, lấn biển, sử dụng đất chưa sử dụng; Cải tạo, phục hồi đất bạc màu gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quản lý - Quy hoạch

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). (Ảnh: Quốc hội)

Sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2050; Thực hiện các đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ và phát triển đô thị hiện đại, xanh, văn minh. . . Thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao, có nền kinh tế thị trường định Không gian sử dụng đất được phân bổ trên cơ sở tiềm năng vùng sinh thái nông nghiệp, lợi thế của hành lang kinh tế ven biển và 6 vùng kinh tế-xã hội, đảm bảo cân đối các yêu cầu về an ninh lương thực, mục tiêu thiên niên kỷ về môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh; Bảo đảm cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Theo Tờ trình của Chính phủ, kế hoạch quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, đất nông nghiệp là 27,73 triệu ha, trong đó đất trồng lúa và đất trồng cây lương thực kết hợp là 3,568 triệu ha, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất 15,85 triệu ha; đất phi nông nghiệp là 4,9 triệu ha, trong đó đất khu công nghiệp là 210,93 nghìn ha, đất quốc phòng, an ninh là 289,07 nghìn ha và 72,33 nghìn ha để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tầng quốc gia là 1,75 triệu ha; đất đô thị 2,95 triệu ha. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch lịch sử. Sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của Nhà nước và các quy hoạch liên quan nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, mâu thuẫn.

Đồng thời, Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh trình phê duyệt để có đủ cơ sở thu hồi đất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch. Về mục tiêu trồng lúa, theo Ủy ban Kinh tế, rà soát, hạn chế chuyển đổi đất trồng lúa (nhất là đất chuyên trồng lúa) ở những vùng có khả năng chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp do diện tích đất. Đến năm 2030, giảm 348,77 nghìn ha lúa, nhưng tập trung ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ chuyển đổi đất ở các khu công nghiệp từ đất trồng lúa tương đối lớn (48,4 nghìn ha) sang khu công nghiệp, một khi đã chuyển thành khu công nghiệp thì không thể thu hồi đất trồng lúa này, vì vậy cần rà soát kỹ, hạn chế sử dụng đất trồng lúa để xây dựng các khu công nghiệp.

Ông cho rằng, xu hướng biến động đất quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2030 không nhiều; Diện tích được bổ sung chủ yếu để mở rộng, bố trí quy hoạch các công trình, dự án mới phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng cho quốc phòng, an ninh để giao lại cho các địa phương quản lý, sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2011-2020 cơ bản đạt được các chỉ tiêu Quốc hội giao (bình quân 85,35%); Có 14 chỉ tiêu đạt trên 90%, 6 chỉ tiêu đạt 70%-90%, 1 chỉ tiêu đạt 50%-70%, 4 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thống nhất quản lý, phân bổ nguồn lực đất đai, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Khẳng định, mặc dù quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã cơ bản đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra, nhưng Chính phủ cũng thừa nhận công tác quy hoạch còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó có nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Hệ thống quy hoạch sử dụng đất chưa bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, thiếu tầm nhìn dài hạn; Công tác dự báo sử dụng đất chưa sát với nhu cầu, việc phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương; Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch vẫn là khâu yếu.

PV/VOV.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published.