Wed. Jul 6th, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhìn lại kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, chúng ta có thể mừng vì những kết quả đạt được, có 17/22 mục tiêu đã được hoàn thành. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là vẫn còn tới 5/22 mục tiêu đề ra nhưng chưa thể chạm đích, trong đó, có mục tiêu thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn. Trong suốt giai đoạn 2016 – 2020, chỉ có 39/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đạt 30% theo kế hoạch.

Ủy ban Kinh tế cũng thẳng thắn cho rằng, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước còn chậm tiến độ, đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch, mới tập trung tái cơ cấu, thu hẹp một số. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực được giao. Một số dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài chậm được xử lý dứt điểm, xác định giá trị doanh nghiệp yếu kém, thực hiện phương án sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa, gây thất thoát vốn và tài sản công.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách này còn gặp trở ngại, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lực phát triển kinh tế.

Không phải ngẫu nhiên trong nhiệm kỳ Khóa XIV, Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 – 2016. Qua giám sát cho thấy, quá trình cổ phần hóa DNNN còn chậm. Và tiếc rằng, trong giai đoạn tiếp theo, từ 2016 – 2020 tình trạng chậm cổ phần hóa DNNN vẫn tiếp tục tái diễn. Cử tri và nhân dân đặt câu hỏi, tồn tại này bao giờ mới kết thúc?

Tại kỳ họp thứ 2, vấn đề này một lần nữa được các đại biểu Quốc hội nêu ra. Đại biểu Đặng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) cho rằng, năm nào Chính phủ cũng báo cáo Quốc hội có tình trạng chậm cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị, trong thời gian tới, cần quy định cụ thể nhiệm vụ, thời hạn xử lý, giải quyết dứt điểm hạn chế này trong Nghị quyết của Quốc hội.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ cổ phần hóa, trong đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chồng chéo. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Cùng với đó là năng lực quản lý của đại diện chủ sở hữu và người điều hành doanh nghiệp chưa cao.

Đúng là có những lỗ hổng trong pháp luật, giám sát, kiểm soát cổ phần hóa DNNN. Tuy nhiên, vẫn còn một rào cản rất lớn, đó là tâm lý “sợ trách nhiệm”, tâm lý ôn hòa của người đứng đầu một số tập đoàn, DNNN đã trở thành rào cản vô hình làm chậm tiến độ CPH thời gian qua.

Điều đáng nói là dù tồn tại trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào bị xử lý. Lỗ hổng trong xử lý trách nhiệm này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm cổ phần hóa thời gian qua.

Để có cơ sở pháp lý xử lý trách nhiệm, Nghị định 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm và chế tài đối với các địa phương, cơ quan đại diện chủ sở hữu không có ý kiến. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không đúng thời hạn.

Theo đó, trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu, UBND cấp tỉnh phải trả lời về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân chậm có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa. Việc chậm góp ý phương án sử dụng đất của doanh nghiệp được xem là căn cứ để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. . .

Bên cạnh cơ chế công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quá trình cổ phần hóa, để không còn “tồn tại nhưng Chính phủ báo cáo Quốc hội hàng năm” thì việc xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức là rất quan trọng. Chậm trễ trong cổ phần hóa doanh nghiệp. Tránh tình trạng, cổ phần hóa quyết liệt thì được, nhưng không được.

Theo Song Hà/daibieunhandan.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.