Wed. Jul 6th, 2022
Kinh tế

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI

Tại Diễn đàn đa phương (MSF) 2021 diễn ra mới đây về “Hợp tác xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao trùm tại Việt Nam”, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)-cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá về công nghệ, điện toán đám mây, công nghệ 3D. . . Liên quan, đang diễn ra tích cực, tác động ngày càng lớn đến nền kinh tế. Và thị trường lao động thế giới, trong đó có Việt Nam.

“Trong bối cảnh đó, thực hiện chủ trương tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chính phủ Việt Nam đã xác định định hướng phát triển thời gian tới là xây dựng kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, với mục tiêu tới năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 gia nhập nhóm các quốc gia phát triển trên thế giới”- ông Công nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch VCCI, hướng tới một nền kinh tế số bao trùm và thành công đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả mọi người, kể cả những người yếu thế, vào đời sống kinh tế, không để ai đứng ngoài sự phát triển của nền kinh tế số.

đồng thời bảo đảm tăng trưởng công bằng, bền vững và ổn định, trong đó công nghệ là động lực tăng trưởng chính.

“Nền kinh tế số bao trùm tạo điều kiện cho tất cả người lao động và doanh nghiệp có thể đóng góp vào tăng trưởng và thụ hưởng các thành quả của tăng trưởng. Điều này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, hưởng ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”, Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Muốn vậy, trước hết cần trang bị kỹ năng số cho người lao động và giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế số.

Dẫn nhận định của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho rằng, đến năm 2030, toàn cầu cần hơn 1 tỷ lao động được đào tạo, trong khi số lao động được đào tạo tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 chỉ là 21,6%, Chủ tịch VCCI cho rằng, chuyển đổi số đang định hình lại và chuyển đổi các kỹ năng cần thiết cho nhiều ngành nghề.

Bên cạnh đó, quá trình phân công công việc giữa các lĩnh vực, bổ sung thêm công việc mới đòi hỏi kỹ năng của người lao động cao hơn… Đây là tác động lớn, làm cho quan hệ lao động trong doanh nghiệp ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải điều chỉnh thể chế, chính sách, pháp luật lao động.

“Với tư cách là tổ chức quốc gia đại diện cho người sử dụng lao động, VCCI luôn hợp tác với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và các bên liên quan để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, phát triển và thúc đẩy quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa. Đồng thời, phối hợp với các bên để giải quyết vấn đề lao động có tay nghề, đào tạo lao động có tay nghề, đặc biệt là các nhóm yếu thế…”-Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Thanh Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.