Sat. Aug 13th, 2022

Bộ Công an vừa hoàn thiện (lần 2) dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành án phạt tù, khen thưởng, xử lý người phạm tội để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức. Cá nhân. Thông tư áp dụng đối với phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong CAND.

Theo dự thảo Thông tư, việc khen thưởng, xử lý người phạm tội phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nguyên tắc khen thưởng, xử lý người phạm tội quy định tại Điều 4 Luật Thi hành án hình sự.

Về khen thưởng phạm nhân, dự thảo Thông tư nêu rõ: Cần khen thưởng kịp thời những phạm nhân có thành tích, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai để động viên, khuyến khích phạm nhân tích cực thi đua. án, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

Việc khen thưởng phải căn cứ vào tính chất, mức độ thành tích, kết quả mà tập thể, cá nhân đạt được; Mức khen thưởng phải tương xứng với thành tích, kết quả của tập thể, cá nhân phạm nhân.

Hình thức khen thưởng được trao nhiều lần cho tập thể hoặc cá nhân phạm nhân; Một thành tích được xét khen thưởng bằng một hoặc nhiều hình thức khác nhau quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật Thi hành án hình sự; Không khen thưởng nhiều lần cho một thành tích. Trong cùng một phong trào thi đua hoặc chương trình chuyên đề, nếu phạm nhân có nhiều thành tích thì áp dụng hình thức khen thưởng một lần như nhau thay vì thưởng riêng cho từng thành tích.

Pháp luật

Kiểm sát viên kiểm sát thực hiện quyết định đặc xá. (Ảnh minh họa – Trần Tùng)

Việc xử lý người vi phạm phải thực hiện đúng quy định tại Điều 43 Luật Thi hành án hình sự, Điều 20 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Các hành vi bị nghiêm cấm khen thưởng, xử lý người phạm tội gồm: Khen thưởng không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu hoặc can thiệp trái pháp luật, lợi dụng việc khen thưởng để nâng mức chấp hành hình phạt tù, đề nghị đặc xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân hoặc để trục lợi cá nhân khác.

Xử lý phạm nhân vi phạm pháp luật; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử lý hình sự; Can thiệp trái pháp luật, lợi dụng kỷ luật để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp

Bên cạnh khen thưởng, xử lý, đối với phong trào thi đua chấp hành án phạt tù định kỳ hằng năm, dự thảo Thông tư cũng đề cập đến các tiêu chí thi đua như: Phạm nhân nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự và các quyết định khác của cơ quan nhà nước.

Thi đua phạm nhân chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân, các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của cơ sở giam giữ phạm nhân.

Phạm nhân tích cực thi đua, tự giác trong học tập, chương trình, nội dung, hoạt động giáo dục, lao động, dạy nghề; Lao động có kỷ luật, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, định mức, tiến độ lao động hoặc công việc được giao; Thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Các phạm nhân tích cực thi đua, tự giác chấp hành các quy định về nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử văn minh, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định các hành vi vi phạm kỷ luật gồm: Vi phạm nội quy trại tạm giam phạm nhân; Chế độ quản lý, giam giữ phạm nhân; Hành vi vi phạm danh mục vật cấm vào nơi giam giữ.

Các hành vi vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử của phạm nhân; Hành vi vi phạm Luật Thi hành án hình sự, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này và pháp luật có liên quan.

P.V

Leave a Reply

Your email address will not be published.