Mon. Aug 8th, 2022

Luật sư Phạm Văn Thành-Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Luật sư Phạm và Liên doanh tại thành phố Đà Nẵng trả lời: Theo Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015): Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chúng tôi giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày chủ thể quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Căn cứ quy định trên, chúng tôi được yêu cầu giải quyết vụ việc giữa ngân hàng X và N. V. Thời hiệu khởi kiện vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ông H. đã hết.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 184 và điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2017, chúng tôi chỉ áp dụng quy định về thời hiệu và sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án khi đương sự có đơn. áp dụng thời hiệu trước khi TA ra bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết vụ án và đã hết thời hiệu khởi kiện. Như vậy, đối với tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng X và ông NVH, khi hết thời hiệu khởi kiện, ông NVH có quyền yêu cầu chúng tôi áp dụng thời hiệu thì chúng tôi sẽ ra quyết định. đình chỉ giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với “yêu cầu bảo vệ quyền tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, Ngân hàng X vẫn có thể khởi kiện ông N.V.H, yêu cầu thu hồi tài sản là tiền gốc (không tính lãi) và TA sẽ thụ lý giải quyết vụ việc, không phân biệt các bên có tình. Yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi TA ra bản án, quyết định sơ thẩm giải quyết vụ án. Nội dung này đã được TANDTC hướng dẫn tại Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 2/8/2021.

Chuyên mục này có sự cộng tác về chuyên môn của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng. Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 02363 572 456, 0903 573 138

Leave a Reply

Your email address will not be published.