Sat. Oct 1st, 2022

Trước tình hình các cơ quan chức năng liên tục phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu thời gian qua, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua các vụ án kinh tế, tham nhũng được cơ quan điều tra Bộ Công an phát hiện trong thời gian qua cho thấy, sai phạm trong hoạt động đấu thầu diễn ra rất phức tạp trong hầu hết các lĩnh vực. Điều đáng nói, sai phạm không chỉ xảy ra ở các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng, thông tin-truyền thông. . . Mà ở những lĩnh vực nhạy cảm và mang tính nhân văn cao như y tế, giáo dục, văn hóa. . . Những sai phạm này đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và gây bức xúc trong nhân dân, cụ thể:

Thứ nhất, có mối quan hệ “sân sau” với hành vi đấu thầu của các nhà thầu, không căn cứ vào uy tín, năng lực thực tế của nhà thầu, gian lận trong đấu thầu, nâng giá trị sản phẩm, hàng hóa lên thành lợi nhuận của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá thầu, đơn vị kiểm tra, giám sát và cùng chi “hoa hồng”, dẫn đến dự án chậm tiến độ, chất lượng hàng hóa kém, hiệu quả kinh tế-xã hội thấp, gây thất thoát, thiệt hại nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Pháp luật

Thượng tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi với báo chí. Ảnh: Bộ Công an

Thứ hai, nếu tình trạng phân biệt đối xử, đối xử không bình đẳng trong đấu thầu kéo dài, sai phạm trở nên phổ biến ở các bộ, ngành, địa phương sẽ dẫn đến cạnh tranh không công bằng, minh bạch, bình đẳng. Hoạt động đầu tư mạnh mẽ, làm suy yếu động lực phát triển kinh tế, giảm sút niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Chưa phát huy hết vai trò của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, gian lận trong đấu thầu, Việc nâng giá thầu thường có sự thông đồng, Sự liên kết chặt chẽ của nhiều người, từ những người có chức vụ, quyền hạn đến những người thực hiện, từ việc lập, phê duyệt, thẩm định đến kiểm tra, giám sát của nhà thầu, thậm chí cả sự can thiệp vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách để được hưởng đặc quyền, đặc lợi, phục vụ lợi ích của cá nhân, gia đình, nhóm lợi ích một cách hợp lý, thận trọng hơn, không tính đến hiệu quả. Quả và làm thất thoát, thất thoát tài sản của Nhà nước.

“Đây là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo. Quản lý của Đảng, quản lý của Nhà nước, mất cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ có chuyên môn giỏi, nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực vì liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực này. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết.

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, trên thực tế, quá trình phát hiện, đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về đấu thầu gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các vụ việc đều liên quan đến số cán bộ giữ chức vụ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức (Chủ tịch Hội đồng đấu thầu).

“Bản thân những người này rất am hiểu chính sách quản lý kinh tế-xã hội, có kinh nghiệm xử lý, né tránh, tẩu tán tài sản để trục lợi. Có điều kiện lợi dụng cơ chế hành chính, mệnh lệnh của cấp trên để chỉ đạo, ràng buộc cán bộ, công chức, người phụ thuộc thực hiện hành vi tiếp tay, che giấu sai phạm, sửa chữa, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu, tiêu hủy chứng cứ. Họ có quan hệ xã hội rộng với nhiều cấp, nhiều ngành, có sự can thiệp, tác động từ nhiều phía của cơ quan điều tra ngay từ khâu tiếp cận, thu thập hồ sơ, tài liệu”, Trung tướng Tô Ân Xô đánh giá.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục đấu thầu được quy định trong Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành vẫn còn những bất cập, sơ hở để các đối tượng lợi dụng vi phạm trong hoạt động đấu thầu. Trong công tác đấu thầu, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, điển hình như: khâu thẩm định, bao gồm thẩm định giá và thẩm định năng lực nhà thầu còn nhiều bất cập; Do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản, thời gian thực hiện ngắn, hình thức “chỉ định thầu” đã được khai thác triệt để trong các gói thầu, là hình thức thay thế phổ biến nên nảy sinh nhiều tiêu cực trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, các quy định về giám định chất lượng sản phẩm, định giá tài sản chưa rõ ràng, rất khó khăn so với chủng loại, nguồn gốc hàng hóa rất đa dạng, phong phú hiện nay. đánh giá hành vi vi phạm, xác định cấu kết thông đồng, nâng giá sản phẩm;

Các quy định về nội dung hồ sơ mời thầu, nhất là nội dung định hướng nhà thầu, việc đưa ra các tiêu chí, điều kiện cục bộ dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng cũng cần được quy định và xử lý. Năng xử lý cụ thể.

Dẫn chứng một số vụ việc điển hình như: Vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội; Sở Y tế các tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Cần Thơ; Các vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên. . . Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, qua các vụ việc này, Bộ Công an đã kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhiều giải pháp nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm tương tự.

Minh Thái

Leave a Reply

Your email address will not be published.