Tue. Jul 5th, 2022

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thời gian qua, song song với việc phối hợp với các cơ quan xử lý các giao dịch thao túng thị trường, tội phạm, các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát. Giám sát, thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán.

Năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBCKNN đã chủ động mở rộng hoạt động kiểm tra thường xuyên nhưng tăng cường giám sát hoạt động và tổ chức chấp hành pháp luật. Các cá nhân trên thị trường chứng khoán vẫn triển khai các đoàn kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (tổng số 18 đoàn kiểm tra thường xuyên, 13 đoàn kiểm tra đột xuất đã được triển khai).

Trên cơ sở giám sát, thanh tra, kiểm tra, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 9-2021, UBCKNN đã xử phạt 659 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 34 tỷ đồng, trong đó xử phạt 11 cá nhân, tổ chức có hành vi lôi kéo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an xác minh, điều tra các vụ việc lôi kéo, xử lý hình sự.

Pháp luật

Cơ quan quản lý sẽ triển khai mạnh mẽ các đoàn kiểm tra đột xuất nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các giao dịch thao túng giá chứng khoán.

Đối với hiện tượng một số cổ phiếu biến động mạnh trên thị trường chứng khoán thời gian qua, UBCKNN đang theo dõi, kiểm tra chặt chẽ các giao dịch có dấu hiệu bất thường, mặc dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp không khả quan. Và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBCKNN cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phối hợp giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ triển khai mạnh mẽ các đoàn kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân, nhất là dấu hiệu lạm dụng thị trường như thao túng giao dịch. , xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm tính răn đe, kỷ cương của thị trường, giữ vững niềm tin của nhà đầu tư vào một thị trường công bằng, minh bạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.