Wed. Jul 6th, 2022
Pháp luật

Các bị cáo tại tòa

Cụ thể, hầu tòa gồm: Nguyễn Văn Thiệu, SN 1967, nguyên Chủ tịch UBND xã Lệ Chi; Nguyễn Văn Trường, SN 1975, nguyên kế toán UBND xã Lệ Chi; Vũ Văn Huân, SN 1966, nguyên thủ quỹ UBND xã Lệ Chi bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan tố tụng làm rõ, UBND huyện Gia Lâm đã cấp ngân sách cho UBND xã Lệ Chi để chi cho các hoạt động thường xuyên, biên chế và các hoạt động khác của UBND xã. Ngoài ngân sách Nhà nước giao, UBND xã Lệ Chi còn có nhiều nguồn thu tại chỗ như thu tiền thuê quỹ đất công do UBND xã quản lý, thu thuế tài sản, thuế môn bài, thuế nông nghiệp. . .

Theo quy định, các khoản thu của xã phải nộp vào tài khoản ngân sách tại Kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Việc chi cho hoạt động của UBND cấp xã phải bảo đảm đủ thủ tục, hồ sơ. Hàng tháng, quý, năm phải làm thủ tục quyết toán với Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2004-2012, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thiệu-chủ tài khoản; Nguyễn Văn Trường, kế toán ngân sách xã và Vũ Văn Huân, thủ quỹ UBND xã không thực hiện thu, chi ngân sách theo quy định.

Các bị cáo nhận tiền nhưng không làm thủ tục nộp vào tài khoản ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước, chi tiền không có chứng từ và không làm thủ tục quyết toán, dẫn đến thất thoát hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có 220 triệu đồng ghi trên hệ thống sổ sách nhưng chưa nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định. Số tiền 798 triệu đồng còn lại là số tiền thu được từ việc cho thuê quỹ đất công từ năm 2004 đến năm 2012.

Sau khi thu tiền, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Văn Huân không làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán mà tự lập hệ thống sổ sách theo dõi.

Số tiền còn lại đã thu, bị cáo không nộp vào Kho bạc Nhà nước và không thể hiện trong báo cáo hàng năm.

CQCA kết luận, hành vi để số tiền 798 triệu đồng của các bị cáo ngoài sổ sách kế toán và lập sổ theo dõi riêng đã vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, bị cáo Trường thừa nhận đã “làm theo tiền lệ”. Theo đó, tòa tuyên phạt 3 bị cáo-mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đ.P

Leave a Reply

Your email address will not be published.