Sat. May 21st, 2022
Lao động - Việc làm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Theo bà Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp, đây là việc làm mới của tỉnh Đồng Tháp với mong muốn sẽ làm giảm tải đơn khiếu nại vượt cấp, số vụ khiếu nại kéo dài và thông qua hoạt động này để vận động người dân chấp hành pháp luật.

Đối tượng được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân là công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Hoạt động này được thực hiện ít nhất 2 ngày/tuần (thứ Ba và thứ Năm) tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Số 8, Võ Trường Toản, Phường 1, TP Cao Lãnh).

Các đơn vị chủ động lựa chọn, phân công người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; trên cơ sở quy định pháp luật để tư vấn cho người dân về thủ tục khiếu nại, chủ yếu là tư vấn giải thích pháp luật.

Người tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý có trách nhiệm lắng nghe người dân, tổ chức, doanh nghiệp trình bày khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành quyết định giải quyết cuối cùng đã có hiệu lực pháp luật nhằm hạn chế tình trạng người dân không am hiểu pháp luật dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, không đúng quy định pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương…

Quy chế phối hợp này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

THANH TRÚC

Leave a Reply

Your email address will not be published.