Mon. May 23rd, 2022

Theo đó, đối với xe kinh doanh vận tải theo quy định tại Thông tư số 58/2000/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2020: “Xe kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được đổi sang biển số màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021”.

Tuy nhiên, đến nay, thủ tục đổi biển vàng qua theo dõi số lượng xe kinh doanh vận tải còn hạn chế, mà thời hạn cấp biển vàng theo Thông tư 58 chỉ hơn 2 tháng. (hạn cuối cùng là 31/12/2021).

Pháp luật

Từ ngày 1/1/2022, các phương tiện kinh doanh vận tải không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện quy định trên, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các cá nhân, tổ chức khẩn trương đổi sang biển số nền vàng đối với xe kinh doanh vận tải trước ngày 31/12/2021 để tránh tình trạng này. Tập trung vào những ngày cuối cùng, ảnh hưởng đến tiến độ tiếp nhận biển mới.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí các tổ đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đổi biển số nền vàng, chữ, số đen của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn. Thành phố Hà Nội thực hiện chế độ trực ban trong giờ hành chính, ngày làm việc (kể cả thứ bảy, chủ nhật; trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).

Từ ngày 1/1/2022, các phương tiện kinh doanh vận tải không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể, phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với cá nhân; 4-8 triệu đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu cho nhiều người, xe đã chuyển quyền sở hữu cho nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu. Việc đăng ký, sang tên được thực hiện trước ngày 31/12/2021 theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chủ động sang tên, chuyển quyền sở hữu đối với các phương tiện đã chuyển quyền sở hữu cho nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu. Có hiệu lực đến hết năm 2021.

Đăng Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.