Sat. Oct 1st, 2022
Kinh tế

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục xuất cảnh cho lái xe xuất khẩu nông sản. Ảnh: Thái Thuận-TTXVN

Ngày 1/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng cục Hải quan về việc kiện toàn Đội nghiệp vụ Hải quan Pò Nhùng-Cọc Sáu và thành lập Đội thủ tục hải quan. Hàng chuyển phát nhanh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, việc thực hiện Đề án “Tổ chức lại các đội nghiệp vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để đảm bảo không tăng thêm đầu mối theo tinh thần Nghị quyết. 18-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và trình Đề án “Tổ chức lại các đội nghiệp vụ, đồng thời đề xuất thành lập Đội thủ tục chuyển phát nhanh-bưu chính trực thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế”. Tình hữu nghị”.

Trên cơ sở đề xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2440/QĐ-TCHQ về việc tổ chức lại đội ngũ Chi cục Hải quan. Theo đó, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sáp nhập Đội Hải quan Cô Sâu và Đội Hải quan Pò Nhung thành Đội Hải quan Pò Nhung-Cô Đẹp và thành lập Đội Thủ tục chuyển phát nhanh-Bưu điện.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Nguyễn Tiến Bộ cho biết, đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới.

Sau khi hợp nhất, Đội Hải quan Pò Nhùng-Cò Sáu sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại hai cửa khẩu phụ Pò Nhùng và Cò Sáu như trước đây. Bên cạnh đó, với việc thành lập Đội thủ tục chuyển phát nhanh-bưu chính, công tác quản lý, giám sát hải quan chuyển phát nhanh, bưu chính tại các cửa khẩu sẽ chặt chẽ hơn. Qua đó, góp phần bảo đảm ngăn chặn các hành vi vi phạm về hải quan đối với loại hình

Thái Thuần/TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.