Sat. Aug 13th, 2022
Kinh tế

Đại biểu Phạm Trọng Nhân.

PV: Qua báo cáo giám sát và thảo luận, các đại biểu nhìn nhận như thế nào về đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030?

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia. . Cơ sở quan trọng nhất để thảo luận hai vấn đề trên là quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan tham mưu cho Chính phủ vẫn chưa hoàn thành Quy hoạch tổng thể quốc gia. Xem xét các phụ lục của các chương trình, dự án phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội trong giai đoạn 2022-2023.

Do đó, tôi thấy rất khó cho Quốc hội để xem xét thảo luận hai vấn đề trên do chúng ta chưa có cơ sở, mặc dù sau chiến lược kinh tế – xã hội 10 năm được Đại hội Đảng thông qua thì điều chúng ta phải có là quy hoạch tổng thể quốc gia, sau đó mới đến các kế hoạch, chương trình, đề án khác.

PV: Xin ông cho biết những vấn đề trọng tâm trong nội dung báo cáo thẩm tra xung quanh nội dung này là gì?

Kinh tế

Đại biểu Phạm Trọng Nhân phát biểu ý kiến, thảo luận tại kỳ họp thứ 2 (điểm cầu trực tuyến tại các địa phương).

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Tôi đánh giá cao báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế tại kỳ họp này, đặc biệt là báo cáo thẩm tra về quy hoạch sử dụng đất với nhiều nhận định, đánh giá xác thực. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thỏa đáng những vấn đề mà Ủy ban Kinh tế nêu ra để thuyết phục gần 500 đại biểu đồng thuận.

Nếu quy hoạch của Nhà nước bị chậm trễ, có thể khiến nhiều tỉnh, thành phố khác phải xin cơ chế, chính sách, trong đó không tránh khỏi việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ và rừng tự nhiên. , đất trồng lúa sang đất công nghiệp.

Chúng ta cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh của địa phương cũng như lợi thế cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm. Trong khi đó, trong bối cảnh đất nước đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, các chính sách kinh tế xanh, tăng trưởng xanh nhưng tài nguyên môi trường vẫn liên tục thay đổi thì các chính sách phát triển xanh, bền vững khó có thể đi vào cuộc sống.

Do đó, tôi đề nghị lồng ghép chương trình này vào chính sách phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, đặc biệt khi chúng ta thống nhất thúc đẩy phát triển kinh tế số thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng cần thiết. Lớn như lần trước?

Đồng bằng sông Cửu Long-cái nôi lương thực của cả nước-đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa với diện tích lớn, dường như chúng ta vẫn rất coi trọng phát triển công nghiệp để đạt được tăng trưởng, trong khi nông nghiệp trong đại dịch đã chứng tỏ là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, chúng ta đồng tình với chủ trương tăng trưởng xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, tăng trưởng theo chiều sâu cũng được đề cập trong Đề án tái cơ cấu nền kinh tế trình tại Hội nghị này, nhưng mục đích sử dụng đất rừng làm đất công nghiệp là chúng ta đang khai thác nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng?

PV: Đại biểu có thể phân tích, nhìn nhận rõ hơn những vấn đề từ thực tiễn ở các địa phương và nhiều địa phương khác trên cả nước trong những năm qua?

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Đánh giá một cách khách quan, tôi cho rằng thời gian qua Bình Dương đã tận dụng rất tốt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phát triển các khu công nghiệp, qua đó góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi từ một tỉnh nông nghiệp sang 1 trong 16 tỉnh, thành phố, điều tiết rất lớn cho ngân sách Trung ương.

Đây là định hướng, chủ trương đúng đắn trong suốt nhiều thập kỷ qua của các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Thành quả này là sự đồng thuận lớn trong nhân dân, đồng thời tỉnh đã nhanh chóng và sớm xác định thế mạnh, lợi thế cạnh tranh và tận dụng tốt tất cả thế và lực cũng như thể chế để bứt phá.

Mặc dù đã làm tốt công tác thu hút đầu tư và tận dụng tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng hiện nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp vẫn chưa thực sự như mong muốn.

Theo đó, thời gian tới, Bình Dương tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường và khai thác tốt lợi thế của các lĩnh vực này. Và cụm công nghiệp trong quá trình xây dựng đô thị thông minh.

PV: Đại biểu có đề xuất, kiến nghị thay đổi chính sách trong lĩnh vực này không?

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Thay đổi chính sách đất đai là thay đổi chế độ đất đai, nhưng chủ yếu là Luật Đất đai. Trong các chương trình, đề án được đề xuất liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội sửa đổi Luật này vào năm 2022.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương sẽ tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các ngành tổ chức lấy ý kiến các đối tượng thuộc diện quy định và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Chính phủ rà soát lại tất cả các quy định được coi là “điểm nghẽn” của thị trường đất đai và trình Quốc hội dự luật vào năm tới để tiếp tục giải phóng các nguồn lực này cho phát triển.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.