Wed. Jul 6th, 2022

Toàn cảnh Hội nghị

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội đề cập liên quan đến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm nay. 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Trước đó, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, giải trình bước đầu, cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Hội trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, đất đai là tài nguyên rất đặc biệt, là không gian để phát triển, nếu không có quy hoạch để sử dụng. Theo chiến lược 10 năm đã đề ra, đất đai sẽ không đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, sẽ có độ trễ lớn và ảnh hưởng lớn đến đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề đất đai và quy hoạch đất đai, được sự quan tâm của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cùng với sự vào cuộc từ sớm, từ xa, chỉ trong một thời gian ngắn, Chính phủ đã hoàn thành nhiệm vụ hết sức nặng nề này. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan của Quốc hội đã cùng mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng thảo luận, nhiều phiên họp của Quốc hội đã góp ý, cho ý kiến về các báo cáo. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, với sự đồng hành của Chính phủ, Quốc hội sẽ trình Quốc hội kỳ họp này thành phẩm.

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong dự báo, lập quy hoạch

Về những vấn đề cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, quy hoạch đất đai hiện nay sẽ đi trước một bước, là cơ sở để định hướng, chỉ đạo quy hoạch không gian. Tuy nhiên, nếu quy hoạch đất đai là cách tiếp cận quốc gia thì không bao giờ có thể đi vào quy hoạch chuyên môn, kỹ thuật được. Cùng với đó là các quy hoạch như xây dựng đô thị, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch giao thông… đã cụ thể hóa và hiện thực hóa quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch đất đai chỉ là cơ sở để định vị không gian. Trong đó, xác định 3 ranh giới gồm bảo vệ biên giới, bảo vệ nghiêm ngặt; Giữ gìn, bảo vệ biên giới, nhưng phát triển còn hạn chế, biên giới phát triển toàn diện. Trong ba ranh giới, có bốn khu vực hướng như đất lúa, đất rừng phòng hộ, sông, suối, hồ, ao, di sản, danh lam thắng cảnh, v.v. Là nơi cần được bảo vệ. Đây là những quy hoạch tĩnh cần được bảo tồn cho các thế hệ tương lai.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Đặc biệt, đất lúa không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà đất lúa còn đảm bảo giữ gìn hệ thống tài nguyên đất, giá trị đất đặc biệt, thổ nhưỡng đặc biệt mà phải mất hàng triệu năm mới tạo dựng được. Không thể khôi phục các thay đổi. Vì vậy, trong quy hoạch vẫn quyết tâm giữ lại hơn 3,5 triệu ha đất. Bộ trưởng nhấn mạnh, ruộng lúa là không gian dự trữ cho các thế hệ mai sau. Nếu tận dụng triệt để ngay bây giờ, nếu có nhu cầu phát triển thì sẽ không còn không gian đất đai cho thế hệ sau.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra những hạn chế mang tính hệ thống hiện nay, đó là tính thống nhất trong dự báo, phương pháp lập quy hoạch và hệ thống quy hoạch. Nếu chỉ có quy hoạch sử dụng đất là đúng, không có quy hoạch thành phần để cụ thể hóa thì không thể quản lý đất đai hiệu quả. Do đó, nếu không thay đổi và áp dụng phương pháp quy hoạch cứng nhắc, quy hoạch không dựa trên cơ sở tĩnh và động, phân chia vùng, quy hoạch không dựa trên cơ chế thị trường kiên quyết thì sẽ cản trở việc sử dụng tài nguyên đất đai.

Liên quan đến chỉ tiêu đất khu công nghiệp, trước băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc nhiều khu công nghiệp hiện nay chưa đạt tỷ lệ lấp đầy, trong thời gian tới đất khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra có những hạn chế có thể lý giải được. Bộ trưởng cho biết, đất khu công nghiệp khi quy hoạch dự kiến sẽ có sự phát triển cao. Làn sóng đầu tư được dự báo sẽ thay đổi. Nhưng trên thực tế điều này vẫn chưa xảy ra. Bên cạnh đó, cuối nhiệm kỳ lại rơi vào khủng hoảng vì Covid-19. Đây là một lý do cần được xác nhận rõ ràng.

Bộ trưởng cho biết thêm, nếu nhìn vào đầu tư công thời gian qua, mặc dù rất lớn nhưng để thu hút phát triển các khu công nghiệp cần kết nối hạ tầng giao thông. Bên cạnh những địa phương có đường giao thông như trung du, miền núi, nhiều địa phương chưa có nguồn lực đầu tư công để đáp ứng nhu cầu kết cấu hạ tầng đồng bộ. Mặt khác, trong khu công nghiệp chỉ thu hút vốn FDI, còn ngoài khu công nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp dựa trên cơ sở thỏa thuận. Điều này cho thấy, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các KCN chưa thực sự thuận lợi, chưa tạo môi trường pháp lý thuận lợi để tiếp cận bình đẳng nguồn lực đất đai.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội về những bất cập và đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu bãi rác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải nguyên nhân đầu tiên là do đầu tư công. ở đây rất ít, xã hội hóa cũng rất ít. Thứ hai, chưa có tính toán chính xác về bãi chôn lấp. Vì vậy, đòi hỏi phải thay đổi công nghệ trong thời gian tới để không cần phải giao quá nhiều đất cho bãi rác.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết sẽ tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp cụ thể của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch như cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị, định hướng. Quy hoạch 6 huyện, chỉ tiêu thống kê đất rừng phòng hộ Cà Mau,. . . Của các tổ chức, cá nhân; đồng thời cho biết, nếu đại biểu Quốc hội thấy vấn đề nào chưa đầy đủ, chưa chính xác thì cơ quan soạn thảo, Chính phủ sẽ xem xét rất kỹ.

Quy hoạch sử dụng đất phải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể quốc gia của các ngành, lĩnh vực, địa phương

Bày tỏ sự nhất trí cao với các đại biểu Quốc hội về các giải pháp đưa ra để thực hiện Chương trình trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu. Trong đó, có ý kiến về cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất của quy hoạch, sử dụng hiệu quả quy hoạch và chế tài xử lý vi phạm; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung và dữ liệu quy hoạch nói riêng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau khi hoàn thành kế hoạch, Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm cho các địa phương, ngành, lĩnh vực trong năm nay. Cho các địa phương, các ngành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Nhưng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng, chỉ quy hoạch sử dụng đất thôi chưa đủ mà phải đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn và quy hoạch giao thông. , quy hoạch các ngành khác sử dụng đất… thì mới có thể quản lý, kiểm soát được.

Đồng tình với ý kiến đề nghị cần có chính sách điều tiết nguồn thu từ đất của các địa phương hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên như bảo vệ, bảo vệ rừng. Bộ trưởng cũng cho biết, đây là một trong những chủ trương đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.

Ông cho rằng, quy hoạch sử dụng đất hiện nay còn chậm, có độ trễ, lệch pha so với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời hạn sử dụng đất. Thời gian nhưng không quá một năm để tiếp cận, cập nhật chiến lược phát triển kinh tế-xã hội sau điều chỉnh. Trên cơ sở đó sẽ không còn tình trạng chậm tiến độ như hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, so với các kỳ trước, Chương trình được chuẩn bị và trình sớm hơn do có sự tham gia, đồng hành của Quốc hội.

Bảo Yến

Leave a Reply

Your email address will not be published.