Wed. Jul 6th, 2022
Kinh tế

Thích Đức Thiện, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu, thảo luận

Theo báo cáo, đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cơ bản nhất trí với giải pháp điều chỉnh không gian kinh tế để phát triển kinh tế đô thị. Đại biểu Thích Đức Thiện-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên bày tỏ quan điểm: “Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần hết sức quan tâm đến kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hợp tác xã khi phát triển sẽ tạo đột phá, động lực cho phát triển nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao của đất nước. Mô hình hợp tác xã rất phù hợp với địa phương và sẽ phát huy tính sáng tạo của người nông dân-những người chủ trong sản xuất nông nghiệp để họ nhận được sự hỗ trợ tối đa của Nhà nước trong các chương Trình các mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Thực tế cho thấy, hầu hết các HTX đều có quy mô nhỏ, vốn ít, chiến lược sản xuất, kinh doanh hạn chế. Vì vậy, cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, tài chính, trình độ hành chính và phương pháp quản lý. Điều này cần có sự hỗ trợ của Chính phủ và Nhà nước.

Đại biểu cũng cho biết: “Trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo bền vững của tỉnh Điện Biên, cụ thể xác định mắc ca sẽ là cây trồng chủ lực giúp nông dân thoát nghèo bền vững. Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư, trải thảm cho các công ty, doanh nghiệp đầu tư trồng hàng nghìn ha cây macca tại các vùng khó khăn trong tỉnh và bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, mang lại sự lạc quan cho người nông dân. Tỉnh Điện Biên đã có quyết định đúng đắn, đó là ưu tiên phát triển HTX MACCA. Có như vậy, người nông dân, hộ gia đình mới thực sự bảo đảm quyền lợi và tạo cơ hội phát triển lâu dài để giảm nghèo bền vững, đồng thời phát triển HTX Macca cũng là chiến lược để khai thác hiệu quả. đất nông nghiệp và đất rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Kinh tế

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Tạ Thị Hiền phát biểu, thảo luận

Đại biểu Tạ Thị Yến cho rằng, 3 vùng khó khăn, lạc hậu nhất cả nước là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trong 5 năm tới, Chính phủ sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở những vùng đặc biệt khó khăn này? Đó có thể là những giải pháp tận dụng lợi thế so sánh của từng vùng hợp tác, liên kết vùng xây dựng đô thị làm hạt nhân phát triển, bố trí lại dân cư để hình thành chuỗi kinh tế đồi rừng Tây Bắc. Nghiệp ở Tây Nguyên và cây lương thực, thủy sản ở Tây Nam Bộ. Đại biểu cũng cho rằng, nếu có thể thiết kế nhiệm vụ cụ thể cho từng vùng để phản ánh trong quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, từ đó tạo cơ chế chính sách đột phá. Từng địa phương gắn với phân bổ nguồn nhân lực ngân sách, thu hút các nguồn lực xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển chung. Các đại biểu cũng thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp bền vững, xanh, sạch, hữu cơ theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Nông sản gắn với công nghiệp chế biến, liên kết bền vững chuối với giá trị nông sản toàn cầu. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác và đặc thù của vùng trung du và miền núi phía Bắc (trong đó có các tỉnh Tây Bắc, Điện Biên) với đặc thù kinh tế đồi rừng, nên cần có cơ chế giải pháp phù hợp để tạo động lực mới. đẩy, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển các mô hình tiên tiến có hiệu quả, phát huy hiệu quả liên kết 4 nhà gồm Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp để gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, gắn với hệ thống tiêu thụ để vùng Tây Bắc phấn đấu theo kịp và cùng cả nước hướng tới phát triển nông nghiệp toàn diện, nông dân nông thôn giàu có, văn minh hiện đại như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra.

Đại biểu cho rằng: “Để tái cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở liên kết vùng, gắn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước thì hệ thống giao thông cũng rất quan trọng, nhưng theo quy hoạch, đến năm 2025, cao tốc Hà Nội-Hòa Bình chỉ nối đến Mộc Châu, đến năm 2030 mới đến Sơn La, còn đường từ Sơn La đi Tuần Giáo và Điện Biên sẽ thông xe sau năm 2030”. Điện Biên là tỉnh duy nhất có gần 500 km đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Cử tri mong muốn Chính phủ quan tâm, sớm hơn lộ trình Bộ GTVT quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành cao tốc Sơn La-Điện Biên, đầu tư tuyến cao tốc đi tỉnh Điện Biên. Biên song song với việc hoàn thiện tuyến đường Mộc Châu-Sơn La có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về quốc phòng và kinh tế. Cử tri vùng Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng tin tưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ áp dụng công nghệ hiện đại nhất để làm đường cao tốc qua địa hình hiểm trở này, gặp núi để vượt núi, gặp vực sâu để làm cầu. Nông để “miền núi đuổi kịp miền xuôi”.

Thúy Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published.