Wed. Jul 6th, 2022
Kinh tế

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Sửu tham gia phát biểu thảo luận trực tuyến ngày 30/10

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế, cần tập trung chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực du lịch-dịch vụ. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lực lượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid để có hướng chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Đối với chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cần tập trung vào hiệu quả kinh doanh, giảm bộ máy quản lý cồng kềnh, chồng chéo.

“Trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp FDI có hiệu quả về công nghệ và giá trị gia tăng. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 09 của Chính phủ. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh, cần tách bạch chức năng quản lý nhà nước với đại diện chủ sở hữu.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Chính phủ cần cân nhắc, thận trọng trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác. Đối với các địa phương lấn biển để xây dựng cơ sở hạ tầng, cần đánh giá kỹ tác động của biến đổi khí hậu cũng như lợi ích kinh tế. Một số ý kiến cho rằng, khi cần thiết có thể chuyển đất thu hồi sang trồng lúa, nhưng theo tôi cần thận trọng. Hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, việc lấn chiếm xây dựng cơ sở hạ tầng cũng cần được tính toán cụ thể hơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kiến nghị Chính phủ cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân lành nghề một cách lâu dài và bài bản hơn để tận dụng được yếu tố dân số vàng. Về lâu dài, Chính phủ cần tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo hiệu quả hơn nữa cho người cao tuổi và các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.

Tiểu Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published.