Wed. Jul 6th, 2022

Đề xuất phương án giảm diện tích trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

(CT)-Sáng 30/10/2021, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN

Nhìn chung, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với kết quả phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2016-2020 và đã hoàn thành 17/22 chỉ tiêu đề ra; Tại phiên họp, Chính phủ đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

ÐBQH đề nghị trong cơ cấu lại nền kinh tế, cần có các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong cơ cấu lại không gian kinh tế phải bao hàm được nội dung về phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế bao trùm nhưng phải tính đến đặc thù của từng địa phương, từng vùng kinh tế để thúc đẩy liên kết vùng, liên kết đô thị – nông thôn; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống đô thị trung tâm phù hợp với chức năng của từng vùng. Trong quy hoạch phát triển đô thị, cần lấy định hướng phát triển giao thông làm cơ sở cho phát triển nhằm phát triển một cách hài hòa và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân; khai thác các nguồn lực đầu tư cho phát triển…

Quốc hội đề nghị lựa chọn một số vùng, đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, cạnh tranh quốc tế. Cao, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Nhiều ĐBQH đề nghị Chính phủ quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chuỗi giá trị của các ngành; Trong đó, chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Ở nội dung này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có 2 đại biểu phát biểu ý kiến là đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (điểm cầu Hội trường Diên Hồng-Nhà Quốc hội) và đại biểu Nguyễn Thanh Phúc (điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ).

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phúc cơ bản nhất trí với nội dung dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Của các tổ chức, cá nhân; Đồng thời, cung cấp thêm nội dung về quy hoạch đất trồng lúa. Theo ĐBQH Nguyễn Thanh Phương, dự kiến diện tích gieo trồng lúa năm 2020 là 3,92 triệu ha, năm 2025 là 3,73 triệu ha và năm 2030 là 3,56 triệu ha. . Điều này chỉ có ý nghĩa về an ninh lương thực và đóng góp cho các ngành sản xuất khác chứ không có nhiều ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân vùng đất này. Lúa gạo, như ở đồng bằng sông Cửu Long.

Thực tế cho thấy, hiệu quả sản xuất lúa rất thấp, chỉ bằng 1/10 so với nuôi trồng thủy sản. Hiệu quả sản xuất lúa cũng rất bấp bênh; Người sản xuất lúa gạo luôn nghèo nàn; Tác động lớn đến môi trường và dư địa phát triển của các ngành kinh tế khác… “Nông nghiệp khó có thể làm giàu! Để người dân nông mà không ly hôn là điều chúng ta cần, nông mà ly hôn là vấn đề cần tránh”-đại biểu Nguyễn Thanh Phương nói.

Kinh tế

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương cho ý kiến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Quốc hội Nguyễn Thanh Phương cho biết, đến năm 2030, diện tích đất lúa ĐBSCL đạt 1,67 triệu

Ha, chiếm 47% diện tích trồng lúa của cả nước. Một huyện có 12% diện tích và 19% dân số cả nước, có gần 47% diện tích đất trồng lúa là không phù hợp. Như vậy, theo quy hoạch, trong 10 năm tới, ĐBSCL vẫn là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm, khó đô thị hóa hoặc phát triển theo hướng công nghiệp nhanh.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã xác định “tái cơ cấu không gian kinh tế, phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị-nông thôn, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố lớn trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng”. Theo hướng này, làm cho diện tích đất lúa ở ĐBSCL quá lớn sẽ khó thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mặt khác, theo Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng diện tích sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả. . . Chỉ đạt 1,5 triệu ha. Mới đây, theo tính toán và đề xuất trong dự thảo Quy hoạch tổng hợp ĐBSCL, diện tích lúa năm 2030 là 1,4 triệu ha, đến năm 2050 giảm xuống còn 1 triệu ha nhưng đang theo hướng cải tiến kỹ thuật. Công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng.

Từ những phân tích trên, đại biểu Nguyễn Thanh Phúc đề nghị Chính phủ xem xét sự tương đồng, liên thông giữa định hướng tái cơ cấu kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa, đặc biệt là tạo điều kiện hay điều kiện khác. Đừng để ĐBSCL “gánh” vai trò an ninh lương thực quá lớn, chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp và đô thị hóa trong tương lai, người dân không thể làm giàu. Trong quy hoạch, cần xem xét giảm diện tích lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ 1,67 triệu ha xuống còn 1,3-1,4 triệu ha vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất trồng lúa của cả nước trong 10 năm tới sẽ vào khoảng 3,2 triệu ha.

Phiên thảo luận chiều qua (30/10) cũng đã kết thúc giai đoạn 1 (họp trực tuyến) của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Giai đoạn 2 của kỳ họp này (phiên họp tại Nhà Quốc hội) sẽ diễn ra từ ngày 8-13/11/2021.

Tin, ảnh: THỤY KHUÊ

Leave a Reply

Your email address will not be published.