Tue. Jul 5th, 2022
Kinh tế

Lộc An-Bình Sơn. (: Công Phong/TTXVN)

Tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tại phiên họp ngày 30/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Bên lề kỳ họp, đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Thông và đại biểu Đỗ Huy Khanh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) đã trao đổi một số ý kiến với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đại biểu Bùi Xuân Thông, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, còn nhiều rủi ro khó lường trong thời gian tới. Tái cơ cấu kinh tế là cần thiết và cấp bách. Trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ cần đưa ra các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn; Dự báo tốt tình hình trong nước và quốc tế, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới nảy sinh nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng.

Theo đại biểu Bùi Xuân Thông, trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2021-2025 là phát triển đô thị, kinh tế đô thị. Lấy kinh tế đô thị làm trụ cột của nền kinh tế quốc dân, tận dụng lợi thế của đô thị để phát triển kinh tế đô thị; Chú trọng mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị theo vùng, phát huy lợi thế liên kết đa chiều; Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng mô hình mới, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế thành phố. Bảo đảm tăng trưởng xanh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố gắn với phát triển kinh tế vùng và các cơ chế, chính sách đặc thù của từng vùng để phát huy mạnh mẽ lợi thế của vùng.

Muốn vậy, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ đối với từng vùng kinh tế và sự liên kết chặt chẽ, đồng bộ giữa các vùng trong quy hoạch quốc gia.

Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), đại biểu Đỗ Huy Khánh cho rằng, sau 10 năm (2011-2020) thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đất đai; Phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. Có thể nói, công tác quy hoạch sử dụng đất đã được triển khai đồng bộ ở các cấp, trở thành công cụ quan trọng để thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Tại nhiều địa phương, do kinh tế-xã hội còn khó khăn nên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hút vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án. Các dự án quốc gia sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp thiếu tính thống nhất về quy mô liên vùng, liên tỉnh, chưa được xem xét đồng bộ với quy hoạch phát triển khu dân cư đô thị và nông thôn. Việc giao đất cho các khu công nghiệp chưa hợp lý. Tại một số địa phương, các khu công nghiệp phát triển quá nhanh, gây áp lực về môi trường và hạ tầng xã hội cho người lao động.

Việc đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số công trình, dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa tốt, dẫn đến một số vi phạm về đất đai xảy ra ở một số địa phương.

Kinh tế

Người dân vùng dự án sân bay Long Thành tái định cư tại nơi ở mới. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đại biểu Đỗ Huy Khánh khẳng định, Quốc hội đề xuất quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) là rất cần thiết. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nêu trên phải đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, hạn chế biến đổi khí hậu, bảo vệ diện tích trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Bên cạnh đó, cần có sự điều chỉnh linh hoạt giữa các địa phương để đáp ứng yêu cầu thực tế nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chung của cả nước.

Theo đại biểu Đỗ Huy Khánh, Đồng Nai có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu về nhà ở rất lớn nhưng thời gian qua, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp diễn ra chậm. , quỹ đất ở không đáp ứng đủ nhu cầu. Bên cạnh đó, diện tích đất nông nghiệp dành cho thương mại, dịch vụ còn thấp, dẫn đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có nhiều dự án cấp quốc gia đang được triển khai. Quá trình đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh hơn, nhất là khu vực xung quanh sân bay Long Thành. Đến nay, các khu công nghiệp ở Đồng Nai đã chiếm hơn 80%, nhu cầu mở rộng và xây dựng mới các khu công nghiệp trên địa bàn là rất lớn.

Để đảm bảo quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển của Đồng Nai cũng như các địa phương có nền công nghiệp phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, các cơ quan Trung ương cần xem xét giao chỉ tiêu trồng lúa phù hợp với từng nước. Các tỉnh, thành phố; Tăng hạn mức đất dành cho phát triển công nghiệp.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)

Leave a Reply

Your email address will not be published.