Tue. Jul 5th, 2022
Kinh tế

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân phát biểu thảo luận tại tổ

Ảnh: MẠNH TUẤN

Tái cơ cấu không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng cần giải pháp sâu hơn

Theo ông Ngô Hoàng Ngân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Từ định hướng và cách làm đúng đắn, đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng; Hoàn thành và vượt kế hoạch 17/22 chỉ tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng suất lao động tăng rõ rệt. Tuy nhiên, với việc không hoàn thành 5/22 chỉ tiêu quan trọng liên quan đến khu vực công như: Cơ cấu đầu tư công, đào tạo lao động…, cần đánh giá lại các nguyên nhân chủ quan và khách quan liên quan. Chế, quy định và tổ chức thực hiện. Đơn cử như việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm do còn nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, nhất là cơ quan định giá đất đai, tài sản chậm được giải quyết.

Trong giai đoạn 2021-2025, đại biểu Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, cần đánh giá sâu hơn tình hình trong nước, tình hình giới quốc tế, dự báo tác động của đại dịch Covid-19; Xu hướng giá nguyên liệu (dầu mỏ, than đá, kim loại) trong những năm tới. Đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các đại biểu đề nghị nội dung nâng cao năng suất lao động của 5 thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn năng suất lao động bình quân cả nước nên cần có số liệu cụ thể để cải thiện. Các địa phương cần bao nhiêu để xây dựng kế hoạch hằng năm, lãnh đạo, chỉ đạo. Góp phần hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng năng suất bình quân cả nước đạt 6,5% trong giai đoạn này.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ băn khoăn về các giải pháp, nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế đất nước trong giai đoạn mới và đề nghị cần có giải pháp sâu hơn trong tái cơ cấu không gian kinh tế. Tăng cường liên kết vùng; Phát huy vai trò vùng kinh tế trọng điểm; Bổ sung cho việc phát triển các khu đô thị lớn. Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề xuất, nghiên cứu các trụ cột khác của tái cơ cấu nền kinh tế là y tế và nguồn nhân lực. Quan tâm thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giống cây trồng mới năng suất cao, khuyến khích các giải pháp phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch.

Bảo đảm dự báo sát về nhu cầu sử dụng đất

Cho ý kiến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm quốc gia (2021-2025), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nhất trí với quan điểm sử dụng đất là nguồn lực đặc biệt. Đồng thời nêu rõ, thực tiễn triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thi hành Luật Đất đai ở cơ sở đã phát sinh một số vướng mắc như: Thủ tục xác định nguồn gốc sử dụng đất; Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do chênh lệch giữa giá đất đền bù và tái định cư, nhất là đất nông nghiệp.

Đề cập đến những vấn đề cụ thể, căn cứ vào Điều 6 Luật Quy hoạch, đại biểu Ngô Hoàng Ngân cho rằng: Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, nhưng hiện nay quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được xác định phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Hiện nay, các địa phương chưa hoàn thiện quy hoạch cục bộ, quy hoạch một số ngành chưa rõ ràng. Do đó, trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật đầy đủ nhu cầu của các ngành, các địa phương để tránh sự thiếu nhất quán về nhu cầu sử dụng đất. Công tác dự báo sử dụng đất chưa sát với nhu cầu, làm cho việc phân bổ các chỉ tiêu ảnh hưởng đến việc phát triển tiềm năng, lợi thế của từng vùng, miền trong phát triển kinh tế.

Đại biểu Ngô Hoàng Ngân cũng bày tỏ băn khoăn về mục tiêu, quy hoạch sử dụng đất vẫn quy định lấn biển và cho rằng: Chỉ nên cho phép lấn biển vào các công trình quốc phòng, phát triển kinh tế đặc biệt. Phân tích sâu hơn về nội dung này, đại biểu chỉ rõ: Sau khi có quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đường thủy triều xuống (ngày 6/6/2018) và bản đồ đường thủy triều xuống cho thấy chưa cập nhật được tình trạng lấn biển trước năm 2018. Hoàn chỉnh (trên thực tế, trước năm 2018, một số quận, huyện có khu đô thị lấn chiếm đường triều thấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định). “Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát, cập nhật, đánh giá để báo cáo Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế. Có thể xem xét lấy năm 2021 là năm cuối cùng để cập nhật, điều chỉnh đường triều khô cho phù hợp, góp phần phát triển địa phương và thực hiện đúng quy định của pháp luật về phát triển vùng ven biển”, đại biểu kiến nghị.

MẠNH TUÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.