Mon. May 23rd, 2022

Chiều 29/10, tại phiên thảo luận tổ về dự kiến Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quy hoạch đất đai là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình tái cơ cấu khác.

“Nước ta” Tam Sơn, Tứ Hải, Nhật Đăng Điền”. Diện tích chỉ hơn 300.000 km2, nhưng dân số lên tới 100 triệu người, là một trong những nước có diện tích đất trung bình rất thấp.

Vì vậy, việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả là rất quan trọng. “Chúng ta phải giữ đất cho con cháu mai sau”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cho rằng, đất đai chưa ra đời nên yêu cầu lâu dài để quản lý hiệu quả là rất cao. Xã hội hóa, tư nhân hóa cái gì nhưng Nhà nước cần quản lý cái gì, giữ mãi thế hệ sau phải quản lý. Đừng vô đạo đức trong quy hoạch đất đai.

“Vừa qua, câu chuyện làm giàu nhờ đất đai nhiều, nhưng người đi tù vì đất đai nhiều, kỷ luật Đảng về đất đai cũng nhiều. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai ở các cấp, các ngành.

Kinh tế

Chủ tịch nước phát biểu tại phiên thảo luận chiều 29/10.

Cho rằng giữ đất cho kinh tế là quan trọng, nhưng Chủ tịch nước lưu ý, giữ đất cho văn hóa, môi trường sống của người dân cũng rất cần thiết, phải có quy hoạch đồng bộ.

“Tôi rất đồng tình với việc giữ lại 3,5 triệu ha đất quy hoạch đất trồng lúa. Đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhưng quan điểm của tôi là giữ ổn định đất trồng lúa.

Các nước châu Phi vẫn còn nghèo đói, đặc biệt là thiếu lương thực trầm trọng. Hơn 1,5 tỷ người trên thế giới vẫn đang bị đói.

Chúng ta không sản xuất lương thực bằng mọi giá, không sản xuất lương thực để xóa đói giảm nghèo mà khoanh 3,5 triệu ha đất trồng lúa làm cọc tiêu cho thế hệ sau”, Chủ tịch nước nói và cho rằng cần tạo không gian, chính sách để sử dụng linh hoạt, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng nhắc đến việc cần thiết phải có 15 triệu ha trồng rừng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đạt độ bao phủ rừng 42-43%. Ông đề nghị tiếp tục phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, tương đương với 6 triệu ha rừng để tạo ra môi trường sống hài hòa.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao định hướng dành quỹ đất cho phát triển công nghiệp. Những vùng sử dụng đất kém hiệu quả, vùng đồi núi, vùng không có khả năng trồng hai vụ lúa trở lên cần được quy hoạch cho các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Về một số biện pháp cần thực hiện, Chủ tịch nước cho rằng ngoài chống tiêu cực, tham nhũng trong quy hoạch đất đai thì vấn đề cải cách hành chính cũng rất quan trọng khi thủ tục đất đai còn rất phiền hà.

Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ, có cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia rõ ràng hơn như cơ sở dữ liệu dân cư. “Phải tăng cường ứng dụng công nghệ trong quá trình quản lý đất đai ở Việt Nam”, Chủ tịch nước nói.

Thảo luận về nội dung quy hoạch đất đai, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, định hướng quy hoạch đã đánh giá kỹ tiềm năng của từng vùng.

Theo ông Cường, nếu diện tích lúa bị sụt giảm sẽ rất đáng lo ngại. Mặc dù hiện nay, địa phương nào có nhiều ruộng lúa thì nghèo. Do đó, chúng ta phải xác định rõ các quy định để điều chỉnh.

Cũng theo đại biểu đoàn Hà Nội, nội dung quy hoạch đất đai cần sớm được ban hành. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng “méo mó” hoặc chậm ban hành quy hoạch do cấp dưới phải trông chờ vào cấp trên trong quy hoạch.

Quy hoạch đất đai phải căn cứ vào quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, còn ở vùng, tỉnh thì các địa phương cấp dưới rất khó thực hiện. Vì vậy, cần sớm thống nhất thực hiện quy hoạch đất đai, tạo hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội.

Xuân Trường – Quang Tuyền

Leave a Reply

Your email address will not be published.