Sat. May 21st, 2022
Kinh tế

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2020/TT-BTC. Quảng Ninh là một trong 6 tỉnh, thành phố được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 từ giữa tháng 11/2021. Cục Thuế tỉnh và các nhà cung cấp sẽ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức. Đây cũng là giải pháp quan trọng để thay đổi phương thức quản lý thuế đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh và các doanh nghiệp cũng đã trao đổi, giải đáp, giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc triển khai hóa đơn điện tử, quyết toán thuế, niêm yết hàng hóa nông sản, hạch toán chi phí nội bộ, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. . .

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan thuế, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. .

Cao Quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published.