Sat. May 21st, 2022
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật

Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập sau nhiều năm thực hiện.

Theo các đại biểu, nội dung dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, giải quyết cơ bản nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, thực hiện tốt hơn các cam kết quốc tế của Việt Nam. Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Về nội dung hợp đồng bảo hiểm được đề cập tại Điều 14 của dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà (Tuyên Quang) đánh giá, dự thảo đã quy định tương đối đầy đủ 8 nội dung của hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng vì đây là quy định về hành vi pháp lý của các bên liên quan, các bên phải thực hiện, hoặc phải thực hiện. Đây cũng là cơ sở pháp lý rất quan trọng để thực hiện các điều khoản của hợp đồng trên thực tế và là căn cứ để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai, đồng thời phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự.

Về quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà, đây là nội dung rất quan trọng vì hệ quả pháp lý của việc này là người mua bảo hiểm sẽ không được hưởng bảo hiểm. Tuy nhiên, qua rà soát, các đại biểu cho rằng, những điểm trong dự thảo quy định chưa chặt chẽ, ví dụ như không quy định trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong một điều khoản.

“Điều 38 của dự thảo quy định doanh nghiệp bảo hiểm có thể tự thỏa thuận nội dung mà không phải trả tiền cho người được bảo hiểm, đây là quy định rất rủi ro cho người được bảo hiểm vì Luật Kinh doanh bảo hiểm đã bao gồm cả kiến thức. Rất chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, không phải người mua bảo hiểm nào cũng có đủ kiến thức pháp luật để lường trước rủi ro nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Vì vậy, tôi đề nghị nội dung này cụ thể hơn, có thể trong một điều, hoặc tham khảo quy định như trong dự thảo”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà nói.

Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh Tuyên Quang cũng góp ý về nội dung “Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm về an toàn thông tin” quy định tại Điều 17. Theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền cung cấp thông tin về người được bảo hiểm khi được sự đồng ý của người được bảo hiểm.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng bảo hiểm và người thụ hưởng vào đối tượng an toàn thông tin vì thông thường có những trường hợp người mua bảo hiểm không phải là người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Sau đó, đối với những thông tin liên quan đến người thân, nhân thân của họ phải được sự đồng ý trước khi cung cấp.

Theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên), khoản 1 Điều 15 dự thảo Luật quy định hợp đồng bảo hiểm phải được giao kết bằng văn bản; Cũng tại khoản 2 Điều 15 của dự thảo quy định, hợp đồng bảo hiểm có thể được thể hiện bằng hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm với các hình thức dân sự phù hợp khác. Trong khi đó, khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự quy định giao dịch dân sự được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Như vậy, so với Điều 119, khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Bộ luật Dân sự thì dự thảo Luật chưa đạt được sự đồng thuận. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ nội dung của dự thảo Luật, đối chiếu với các luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp. . . Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nhấn mạnh hợp đồng bảo hiểm là thiết chế quan trọng, là trung tâm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) cho rằng, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định liên quan đến kiểm soát. Tuy nhiên, các quy định về bảo vệ quyền lợi của cá nhân và người mua bảo hiểm chưa rõ ràng. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định này để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người cung cấp dịch vụ và người mua bảo hiểm.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, vi bảo hiểm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, với đặc điểm là phí bảo hiểm thấp, số tiền bảo hiểm ít, sản phẩm bảo hiểm đơn lẻ. đơn giản, dễ hiểu, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

“Bảo hiểm vi mô là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính bao trùm, giúp người nghèo hình thành thói quen tích lũy tài chính. Trên thực tế, bảo hiểm vi mô là rất cần thiết, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế, mang lại lợi ích lớn cho toàn xã hội”, đại biểu khẳng định. “

Tuy nhiên, theo các đại biểu, việc triển khai bảo hiểm vi mô tại Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển vì đối tượng chính của sản phẩm bảo hiểm vi mô là ở khu vực nông thôn. Ở vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận, chi phí thực hiện thường cao hơn các sản phẩm bảo hiểm truyền thống nhưng rủi ro cao hơn nên hầu hết các DNBH ở Việt Nam đều không muốn cung cấp bảo hiểm vi mô. Trên thực tế, chính sách pháp luật về bảo hiểm vi mô vẫn còn những khoảng trống. Đơn vị cung cấp bảo hiểm vi mô có thể là doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp.

Theo dự thảo Luật sửa đổi, tổ chức cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô bao gồm doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Các tổ chức tương trợ cung cấp bảo hiểm vi mô đã được cấp phép thành lập và hoạt động để cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô cho các thành viên của mình, nhưng về mặt pháp lý, dự thảo Luật chưa quy định. Phòng ngừa rủi ro một cách chặt chẽ, không cụ thể, trong khi đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, đối tượng tham gia rất đông, nếu có rủi ro sẽ tác động rất lớn đến xã hội.

Quan tâm đến quy định về bảo hiểm vi mô, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đồng tình với việc bổ sung một chương về bảo hiểm vi mô, khẳng định đây là loại hình bảo hiểm xã hội rất cần thiết. Hội cao cho các đối tượng yếu thế, người có thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, dự thảo Luật quy định cụ thể 2 điều về bảo hiểm vi mô, điều này gây khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Các đại biểu đề nghị bổ sung, cụ thể hóa các quy định về bảo hiểm vi mô, làm rõ khung pháp lý, điều kiện tổ chức triển khai sản phẩm bảo hiểm, bổ sung cơ cấu để khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm. Triển khai sâu rộng bảo hiểm vi mô.

Công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bảo mật thông tin

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ngày 25/10, tại phiên thảo luận tổ, đã có 246 ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Bộ. Tài chính đã tiếp thu, giải trình 87 ý kiến.

Về các ý kiến tại phiên thảo luận sáng nay, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến và sẽ cùng với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo thẩm định để hoàn thiện dự thảo Luật.

Về bố cục, kết cấu của dự thảo Luật, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội điều chỉnh cơ cấu tài chính, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và kế toán của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm được chia thành 1 phần của Chương 3.

Về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, Chương III, Mục 8 sẽ được tách thành một chương riêng để phát triển các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hiểm. Bên cạnh đó, dự thảo Luật sẽ hoàn thiện khái niệm, các hành vi bị nghiêm cấm và quy định cụ thể hơn về bảo hiểm bắt buộc; Làm rõ và cụ thể hơn các quy định trong hợp đồng bảo hiểm để phù hợp với Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Đối với nội dung được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến bảo hiểm vi mô, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, bảo hiểm vi mô là loại hình bảo hiểm mới, có quyền lợi cao nhưng cũng mang lại rủi ro nên cần linh hoạt trong xử lý.

Kinh tế

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các ý kiến của đại biểu sẽ được tiếp thu, đưa vào dự thảo Luật, trong đó có những nội dung cần thiết về điều kiện thành lập, tổ chức tương hỗ, sản phẩm, nguyên tắc hoạt động… . . đảm bảo tính khả thi trong việc giúp đỡ người nghèo và người yếu thế nói chung.

Bên cạnh đó, các quy định về đại lý bảo hiểm cũng sẽ được hoàn thiện để nâng cao tính chuyên nghiệp, tránh lợi dụng, ép khách.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong vấn đề an toàn thông tin, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự thảo Luật quy định rõ việc cung cấp thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 21 Hiến pháp, Điều 38 Bộ luật Dân sự, Pháp luật. An ninh mạng và các luật khác. Thông tin được mã hóa, phân cấp quản lý, đảm bảo đúng quy định, các công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm về an toàn thông tin.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Leave a Reply

Your email address will not be published.