Sat. May 21st, 2022

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, xác định bội chi thực hiện theo nguyên tắc, trong giai đoạn 5 năm tới là 3,7%.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, việc đưa ra các gói kích cầu để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là cần thiết, do đó phải chấp nhận bội chi tăng. Khi đó, khi nền kinh tế ổn định và phát triển, tỷ lệ bội chi sẽ giảm.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tính toán gói kích cầu và gói kích thích kinh tế theo hướng đề xuất một số chính sách tài khóa.

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, các gói kích cầu như hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp một số ngành nghề và một số dự án trọng điểm có thể từ 10.000-20.000 tỷ đồng. Thứ hai là phát hành trái phiếu và trái phiếu ngoại tệ trong nước.

Đồng thời, để tăng thu ngân sách, sẽ tập trung tăng thu từ các nền tảng số, tức là tập trung đánh thuế các nền tảng số mà lâu nay vẫn tồn tại không gian như bán hàng trực tuyến, các nền tảng xuyên biên giới.

Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động chống trốn thuế. Thực hiện thắt chặt chi tiêu như giảm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm 5% chi công tác phí, hội nghị.

Vẫn theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tổng số gói thầu đang trong quá trình thiết kế nên chưa có con số cụ thể, hiện cơ quan tư vấn đang đưa ra nhiều phương án để trình các cấp.

Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với báo chí bên hành lang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Chính phủ đang xây dựng kế hoạch về phục hồi kinh tế, kết hợp với gói kích cầu, hỗ trợ nền kinh tế để trình Quốc hội tới đây.

Ông Nguyễn Phú Cường lưu ý, gói chính sách và các biện pháp kích thích kinh tế mà Chính phủ đưa ra phải đủ lớn để phục hồi nền kinh tế. Gói kích thích kinh tế phải gắn với cả chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình hiện nay.

Trước đó, báo cáo tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, về thu ngân sách nhà nước năm 2021, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước vượt dự toán. Tuy nhiên, nhiều khoản thu quan trọng không đạt hoặc vượt dự toán; Nếu loại trừ tăng thu từ đất đai, tài nguyên thì thu nội địa không đạt dự toán; Cơ cấu thu nhập chưa ổn định.

Ngoài ra, theo người đứng đầu Bộ Tài chính, thu ngân sách Trung ương hụt khá lớn, khoảng 28-29 nghìn tỉ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai nhiệm vụ của ngân sách Trung ương. Đặc biệt, thu từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp trung ương đạt 2,5% dự toán. Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục trong các năm tiếp theo.

Đối với chi ngân sách Nhà nước năm 2021, tính từ thời điểm dịch bùng phát đến nay, về chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng số kinh phí đã cấp là 30,85 nghìn tỉ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành các Nghị quyết nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí cho phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, cần tập trung đánh giá toàn diện hiệu quả chính sách đã thực hiện, chỉ rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; Tác động thực tế, tính lan tỏa của các chính sách.

Phi Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published.