Sat. May 21st, 2022
Kinh tế

Dự án điện gió Trung Nam tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Trung Nam Group)

Khoản tài trợ này đã được USAID công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khoản ngân sách này sẽ hỗ trợ các nỗ lực của USAID nhằm giảm chi phí giao dịch và rủi ro cho các nhà phát triển dự án và khuyến khích tăng cường đầu tư tư nhân. Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, lĩnh vực được coi là động lực then chốt cho sự bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, khoản ngân sách 860.000 USD sẽ hỗ trợ các dự án:

Đầu tiên là nhà máy điện gió trên bờ công suất 350MW tại Gia Lai của TSV và Công ty Cổ phần Renewables Châu Á.

Hỗ trợ bao gồm thiết kế các giải pháp hệ thống tuabin gió được tối ưu hóa, tiến hành đánh giá năng suất năng lượng để xem liệu nó có khả thi về mặt tài chính trước khi xây dựng hay không, chuẩn bị các tài liệu trước khi xây dựng và chuẩn bị các hồ sơ mời thầu cần thiết cho việc xây dựng.

Thứ hai là thử nghiệm công nghệ sóng ngoài lưới của Công ty Ingine Pacific tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Các hỗ trợ bao gồm thực hiện đánh giá tác động xã hội và môi trường, giúp Ingine Pacific giảm thiểu rủi ro gián đoạn trong quá trình thực hiện dự án, tối ưu hóa việc quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí, tối đa hóa lợi ích phát triển của địa phương, chẳng hạn như thực hành khuyến khích trách nhiệm công dân của doanh nghiệp.

Với 3.000km bờ biển và hơn 3.000 đảo, quần đảo, sản xuất điện từ sóng biển là nguồn năng lượng tiềm năng quan trọng để Việt Nam chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch.

Thứ ba là các nhà máy điện gió ngoài khơi của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) tại Cà Mau (công suất 300MW) và Trà Vinh (công suất 200MW).

Các hỗ trợ bao gồm thực hiện các nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để giúp Công ty Cổ phần Năng lượng BCG (công ty thành viên của BCG) tìm kiếm các nguồn tài chính quốc tế.

Nguồn vốn sẽ được cung cấp thông qua các dự án đầu tư, một sáng kiến toàn cầu của USAID nhằm giúp giảm bớt các rào cản đối với các nhà đầu tư, từ đó tạo điều kiện huy động và điều tiết các dòng vốn tư nhân. Nhân với các khu vực có ảnh hưởng lớn.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất Đông Nam Á với khu vực tư nhân ngày càng phát triển cũng như nền tảng sản xuất và xuất khẩu quốc tế, nhưng quy mô đầu tư hiện nay trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và y tế vẫn chưa đủ để theo kịp tốc độ tăng trưởng và đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia.

Thông qua các dự án đầu tư của USAID, USAID mong muốn thúc đẩy tăng cường đầu tư quốc tế vào Việt Nam và tăng cường năng lực của khu vực công và tư nhân cùng hợp tác để tài trợ cho các ưu tiên phát triển. Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch.

Mộc An

Leave a Reply

Your email address will not be published.