Sun. Aug 14th, 2022

Theo đó, nội dung chính là một số giải pháp mạnh mẽ trong những năm tới, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để đạt mục tiêu đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP.

Mục tiêu lần này được Chính phủ đặt ra là đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tài chính

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, trong nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo chuyển biến tích cực, làm cho việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội trở thành thói quen của người dân trên địa bàn. ở thành thị và từng bước phát triển ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Quy hoạch đề xuất đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt phải gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử chiếm 50%. Phần lớn dân số, 80% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được ủy quyền khác, nâng số điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên 450.000 điểm.

Đề án cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20-25%/năm; Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50-80%/năm, giá trị giao dịch đạt 80-100%/năm; Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch qua kênh internet đạt 35-40%/năm; Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua kênh thanh toán điện tử đạt 40%.

Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công được nêu trong Đề án là: 90-100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Của các tổ chức, cá nhân; 90-100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai nộp học phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 60% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở khu vực thành thị được chi trả bằng phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, hiện nay Việt Nam đã có đầy đủ công nghệ, Việt Nam có gì trên thế giới. Nước ta được đánh giá là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong khu vực.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể đề ra, các cơ quan quản lý sẽ thực hiện nhiều giải pháp như: Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách; Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn 2016-2020, thanh toán không dùng tiền mặt có xu hướng tăng dần, giá trị giao dịch đạt mức cao. Tổng phương tiện thanh toán sẽ tăng dần từ 86% năm 2016 lên 88,95% năm 2020. Quan trọng nhất, thanh toán bằng thẻ ngân hàng là một trong những phương tiện thanh toán nội địa chính trong khu dân cư. Tỷ trọng thanh toán thẻ trong tổng phương tiện thanh toán tăng cả về số lượng và giá trị giao dịch, số lượng thẻ phát hành đến tay người dân tăng nhanh; Nếu như năm 2016, toàn thị trường chỉ có khoảng 111 triệu thẻ thì đến cuối năm 2018, con số này đã lên tới hơn 153 triệu thẻ, tăng gần 38%. Đến nay, đã có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua di động với số lượng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.