Sun. Aug 14th, 2022

PV: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang cho thấy sự tăng trưởng tích cực nhưng cũng là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Xin ông cho biết đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về thị trường này?

Ông Trần Văn Dũng: Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển khá tích cực, khối lượng phát hành thành công, chất lượng phát hành cũng theo chiều hướng tốt hơn. Điều này cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang từng bước chứng tỏ vai trò huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời cũng là kênh đầu tư hiệu quả được nhiều nhà đầu tư (NĐT) quan tâm.

Tài chính

Ông Trần Văn Dũng

Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020; Tiếp đó là Nghị định 153/2020/NĐ-CP (Nghị định 153) và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 155) được ban hành, tạo khung pháp lý đồng bộ cho việc phát hành TPDN. Trong đó, chỉ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được mua, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, trái phiếu phát hành ra công chúng phải có giấy chứng nhận đăng ký phát hành của UBCKNN và yêu cầu xếp hạng tín nhiệm theo lộ trình.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2021, khối lượng TPDN riêng lẻ tăng, đạt 357.000 tỷ đồng (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020); khối lượng phát hành TPDN ra công chúng là 17.375 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi suất phát hành TPDN riêng lẻ cũng có chiều hướng giảm và có sự tham gia tích cực hơn của các NĐT tổ chức, NĐT chứng khoán chuyên nghiệp.

Chúng tôi cho rằng đây là những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề cần tăng cường giám sát, quản lý của nhiều cơ quan nhà nước, cũng như các tổ chức phát hành, cung cấp dịch vụ và các nhà đầu tư trên thị trường.

PV: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều vấn đề cần tăng cường quản lý, giám sát. Vậy thời gian qua, cơ quan quản lý nhà nước đã có những biện pháp gì, thưa ông?

Ông Trần Văn Dũng: Nâng cao chất lượng phát hành, tăng cường tính minh bạch, công khai và bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là vấn đề được lãnh đạo Bộ Tài chính đặt ra và đặc biệt quan tâm. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Bộ, UBCKNN, Vụ Tài chính Ngân hàng và các đơn vị liên quan trong ngành tài chính đã triển khai nhiều biện pháp đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Mục tiêu của cơ quan quản lý là xây dựng các giải pháp phù hợp để mở rộng quy mô và chất lượng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo vệ các bên tham gia thị trường.

Theo đó, như đã nói ở trên, thời gian qua, các quy định pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, trong đó việc tách bạch điều kiện phát hành, TPDN chào bán ra công chúng với TPDN cá nhân đã cho thấy những hiệu quả bước đầu.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 153, Nghị định 155, UBCKNN có thẩm quyền xem xét hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức phát hành; Đồng thời, giám sát nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn. Như vậy, đối với hình thức này, trái phiếu phát hành có độ an toàn cao hơn và thực tế cũng cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư nhiều hơn.

Tài chính

Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, hiện nay, theo Nghị định 153, UBCKNN sẽ quản lý, giám sát các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Đồng thời, dưới sự giám sát của Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm trong phát hành, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của cá nhân theo quy định.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng và UBCKNN đã tích cực tuyên truyền tình hình thị trường, đồng thời liên tục cảnh báo các chủ thể tham gia thị trường tuân thủ. Quy định chặt chẽ và nghiên cứu kỹ lợi ích, rủi ro trước khi tham gia.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các tổ chức cung ứng dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng, UBCKNN đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra các tổ chức kinh doanh chứng khoán có thị phần lớn, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp và một số tổ chức phát hành. . Riêng đối với các công ty chứng khoán, trước đó UBCKNN đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về cung ứng dịch vụ, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện các quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào mua đúng trái phiếu doanh nghiệp. Mục đích Chúng tôi hy vọng qua đợt kiểm tra này sẽ có thêm thông tin để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm củng cố và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách minh bạch, an toàn và bền vững hơn.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng. Xin ông cho biết, Nhà nước có giải pháp gì để vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo động lực cho thị trường phát triển an toàn, bền vững?

Ông Trần Văn Tùng: Chúng ta đều biết một thị trường vốn bền vững và hiệu quả cần có sự kết cấu hợp lý giữa thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường vốn dài hạn và thị trường vốn ngắn hạn. . Hiện nay, thị trường tín dụng và giá trị vốn hóa cổ phiếu đều trên 100% GDP, trong khi quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn thấp nên chúng tôi cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng và sẽ tăng trưởng tích cực. Cực trong thời gian tới. Do đó, để thị trường này phát triển ổn định, bền vững, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả, an toàn, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian tới, UBCKNN sẽ phối hợp với các đơn vị tài chính của các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sở giao dịch chứng khoán. . . Sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các quy định, báo cáo kết hợp với thực tiễn phát triển của doanh nghiệp, kiến nghị Bộ và Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời xây dựng khung pháp lý để quản lý phát hành, điều tiết chặt chẽ hơn về trái phiếu doanh nghiệp và hướng tới tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyên biệt.

Như chia sẻ, UBCKNN đã, đang và sẽ phối hợp với một số đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, với vai trò, chức năng của mình, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra. Hiện đoàn kiểm tra vẫn đang làm việc tại doanh nghiệp. Chúng tôi cũng quán triệt tinh thần chỉ đạo là tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm kỷ cương thị trường.

Mặt khác, để tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường quản lý, giám sát các giao dịch thứ cấp TPDN của cá nhân, dưới sự chỉ đạo của Bộ, UBCKNN đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương xây dựng Thông tư. Và chuẩn bị thành lập thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời nâng cấp trang thông tin chuyên biệt về trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn khá mới mẻ và phát triển mạnh nên cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền rủi ro cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể gặp rủi ro nên nhà đầu tư có thể cân nhắc lợi ích-rủi ro khi tham gia.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Tăng động lực tăng trưởng thị trường

“Chúng tôi cũng vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề này, sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan cũng được tăng cường, hiệu quả hơn. . Bộ Tài chính cũng chỉ đạo quyết liệt để sớm thành lập hệ thống công ty xếp hạng tín nhiệm chất lượng. Đây sẽ là những động lực quan trọng cho sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới”.-Ông Trần Văn Dũng-Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published.