Sat. Sep 24th, 2022
Tài chính

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.300 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng 9,4% so cùng kỳ (đạt hơn 3.000 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng tăng 16,7% so cùng kỳ, đạt trên 10.137 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần dịch vụ quý này đi ngang, mang về gần 329 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 1.186 tỷ đồng, tăng 88,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng từ chứng khoán giao dịch trong quý III/2021 của HDBank đạt 35,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 17,2 tỷ đồng. Nhưng chứng khoán đầu tư của HDBank trong quý lỗ 11,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 28,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 3 quý đầu năm 2021, chứng khoán DONAH và chứng khoán đầu tư của HDBank tăng trưởng lần lượt 117,7% và 283,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 110,4 tỷ đồng và 440,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 165 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần dịch vụ lũy kế 9 tháng đầu năm của HDBank cũng tăng 88,6%, mang về hơn 1.186 tỷ đồng nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng này ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 17,5% sau 9 tháng, lợi nhuận ròng từ các hoạt động khác giảm 36%.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, dự phòng rủi ro tín dụng của HDBank tăng 16%, trích 1.318 tỷ đồng.

Kết quả, ngân hàng báo cáo lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 6.084 tỷ đồng, bằng khoảng 83,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,3% lên 1,4%.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của HDBank đạt 346.355 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,4%, đạt 191.515 tỷ đồng; Dự phòng rủi ro tăng 12%.

Về nguồn vốn, dư nợ tiền gửi khách hàng trong 9 tháng đầu năm tăng 11,3%, đạt gần 194.429 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 7,7%, đạt 22.675 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn tăng 11,5%, đạt 170.577 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ của HDBank chỉ tăng nhẹ từ 1,32% lên 1,4%.

T.V

Leave a Reply

Your email address will not be published.