Sat. Oct 1st, 2022

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với nguồn thu nhập chính là thu nhập lãi thuần 12.204 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ cũng tăng 17%, đạt 594 tỷ đồng.

Ngược lại, một số khoản thu ngoài lãi lại giảm so với cùng kỳ như lợi nhuận từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh 55% xuống còn 151 tỷ đồng; Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 21% xuống 794 tỷ đồng; Riêng giao dịch chứng khoán lỗ 2,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, BIDV trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 7.502 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của BIDV giảm 3% xuống còn 2.048 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV tiếp tục tăng 44% lên 23.195 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 10.733 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và đạt 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông ngân hàng mẹ đạt 8.355 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Tài chính

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của BIDV tăng 11% so với đầu nhiệm kỳ, đạt gần 16,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 30%, đạt 64.251 tỷ đồng; Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 57%, đạt 97.934 tỷ đồng; Cho vay của các tổ chức tín dụng khác giảm 24% xuống còn 17.701 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tăng 9%, đạt gần 13,3 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng cũng tăng 7%, đạt gần 13,1 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của BIDV trong kỳ gần bằng đầu kỳ, chiếm 21.432 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm 16% xuống còn 13.881 tỷ đồng; Trong khi đó, nợ dưới chuẩn và nợ nghi ngờ tăng 85% và 28%, lần lượt là 4.403 tỷ đồng và 3.148 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm nhẹ xuống còn 1,61% so với mức 1,76% hồi đầu năm.

Như vậy, điều đáng nói là trong 9 tháng năm 2021, chi phí trích lập dự phòng của BIDV đã tăng 44%, mặc dù không còn trích lập dự phòng của VAMC, tỷ lệ nợ xấu giảm 36 điểm cơ bản.

Minh An

Leave a Reply

Your email address will not be published.