Tue. Jul 5th, 2022
Tài chính

Ông Hà Đức Quân, Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền trình bày các nội dung về kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Phát biểu tại hội thảo, bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đánh giá cao tinh thần chủ động và sự quan tâm của các Chi nhánh/ bộ phận liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền tại Vietcombank trong những năm vừa qua.

Bên cạnh việc chia sẻ những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Vietcombank hy vọng Hội thảo cũng là cơ hội để các học viên nắm được những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện các chính sách/quy định về phòng, chống rửa tiền cũng như định hướng trong công tác của năm tiếp theo.

Tham gia Hội thảo, các đại biểu được chia sẻ các thông tin về kết quả triển khai phòng, chống rửa tiền – tuân thủ cấm vận tại Vietcombank năm 2021; Cập nhật về xu hướng tội phạm tài chính và các quy định mới trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Phòng Phòng chống rửa tiền cũng cập nhật các quy định hiện hành về phòng, chống rửa tiền/FATCA, hướng dẫn về hệ thống lưu trữ thông tin phòng chống rửa tiền – tuân thủ cấm vận.

Các học viên cũng được thông báo về kế hoạch thực hiện các dự án phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Vietcombank từ nay đến năm 2025.

Trong khuôn khổ Hội thảo, với kinh nghiệm từ hoạt động triển khai và kiểm tra thực tế, đại diện của Ban Kiểm tra nội bộ và Phòng Phòng chống rửa tiền đã chia sẻ về các trường hợp điển hình, rủi ro cao phát sinh liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Vietcombank.

Phòng Phòng chống rửa tiền đã trả lời những câu hỏi của các đại biểu, ghi nhận những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện tuân thủ phòng, chống rửa tiền, cấm vận tại các đơn vị để báo cáo ban lãnh đạo, đề xuất các giải pháp xử lý, hỗ trợ các đơn vị.

Đại diện Vietcombank cho biết, trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai những công việc nhằm nâng cao chất lượng tuân thủ phòng chống rửa tiền – cấm vận của toàn hệ thống.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published.