Sat. May 21st, 2022

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Theo Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền số quốc gia trong giai đoạn này.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan

Tài chính

Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia. Ảnh: Quang Thắng.

Bên cạnh đó, NHNN cũng được giao hoàn thiện việc xây dựng cơ chế kiểm tra có kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo Quyết định, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách là một trong những giải pháp để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, ngoài việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật hiện hành, việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế quốc gia về tiền số cũng được đưa ra.

Để đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán hiện đại, Quyết định của Chính phủ nêu rõ, cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, các loại hình thanh toán di động như QR code, Mobile payment và Nonpayment. Danh bạ, ví điện tử.

Bên cạnh đó, dịch vụ thanh toán bằng tài khoản viễn thông (Mobile Money) cũng được xem là giải pháp giúp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt đến vùng sâu, vùng xa tận dụng hạ tầng, dữ liệu và mạng viễn thông. , vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tài chính

Mobile money được đánh giá là cách để mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tới vùng sâu, vùng xa. Ảnh: VT.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương cuối tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đánh giá Mobile Money là phương thức thanh toán điện tử nhanh nhất, bao phủ toàn dân, có thể tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số.

Theo Quyết định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có các quy định về bảo mật, an toàn giao dịch điện tử; Cũng như xây dựng các quy định về định danh và xác thực điện tử.

Hiện nay, Việt Nam chưa có khái niệm chính thức về “đồng tiền số quốc gia”. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã nghiên cứu và thử nghiệm đấu thầu hợp pháp cho các phiên bản tiền điện tử do các ngân hàng trung ương phát hành.

Nhật Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published.