Sat. May 21st, 2022
Tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2016-2020, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam có xu hướng tăng dần, giá trị giao dịch ở mức cao. Tổng phương tiện thanh toán sẽ tăng dần từ 86% năm 2016 lên 88,95% năm 2020.

Đặc biệt, tỷ trọng thanh toán thẻ trong tổng phương tiện thanh toán tăng cả về số lượng và giá trị giao dịch, số lượng thẻ phát hành đến tay người dân tăng nhanh; Nếu như năm 2016, toàn thị trường chỉ có khoảng 111 triệu thẻ thì đến cuối năm 2018, con số này đã lên tới hơn 153 triệu thẻ, tăng gần 38%. Đến nay, đã có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua di động với số lượng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa quan trọng, mang lại nhiều lợi ích như: An toàn, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, bảo đảm quản lý nhà nước về vĩ mô và tiền tệ, thanh toán, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, quản lý thuế. . . Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã có chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Nổi bật là: Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng qua các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và thanh toán các chương trình an sinh xã hội…”; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ “Về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2019 và 2021”; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”. . .

Ngày 28/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp tục ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tổng quát là tạo chuyển biến tích cực. Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội trở thành thói quen của người dân ở thành thị và từng bước phát triển ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của CMCN 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân. Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tại Quyết định 1813/QĐ-TTg, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP; Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán của người dân; Nâng số điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên hơn 450.000 điểm.

Đồng thời, mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20-25%/năm; Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50-80%/năm, giá trị giao dịch đạt 80-100%/năm; Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch qua kênh internet đạt 35-40%/năm; Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua kênh thanh toán điện tử đạt 40%.

Đối với dịch vụ công, 90-100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chấp nhận học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở khu vực thành thị được chi trả bằng phương thức chi trả không dùng tiền mặt. . .

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án sẽ thực hiện các giải pháp như: Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách; Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0. đẩy mạnh thanh toán điện tử, dịch vụ hành chính công trong các bộ, ngành; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn, áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động thanh toán; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

PV.

Leave a Reply

Your email address will not be published.