Sat. Sep 24th, 2022

Cải cách là động lực phát triển ngành tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tin rằng TTCK sẽ tiếp tục thắng lợi trong năm 2022

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tài chính phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngành Thuế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Cùng dự có: đồng chí Đinh Tiến Dũng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Minh Khái-Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính có đồng chí Hồ Đức Phớc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Tài chính.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Chủ động chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn, thách thức, đồng thời linh hoạt, chủ động để vừa thực hiện các giải pháp thu ngân sách, vừa tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và ngành tài chính. đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính-ngân sách.

Trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành các giải pháp chính sách theo thẩm quyền. Tài chính cho công tác phòng, chống dịch, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhận thấy còn nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã kiên quyết điều hành, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; Chủ động xây dựng và triển khai phương án điều hành bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước các cấp, tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Kinh tế

Sau một năm, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ đã đạt được nhiều thành tích. Ảnh: Đức Minh.

Về thu NSNN, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân. Trong đó, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ như: Tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong cả năm 2021; Các khoản chi cho, tài trợ (bằng tiền, hiện vật) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tính vào việc xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 từ quý I/2021; Tiếp tục miễn, giảm hơn 30 loại phí, lệ phí trong năm 2021. . .

Trước những tác động nặng nề của dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính đã khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/ QĐ-TTg ngày 25. /9/2021 giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về việc ban hành một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dự kiến thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân với tổng giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được miễn giảm, gia hạn năm 2021 khoảng 144 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền gia hạn khoảng 119,4 nghìn tỷ đồng; số tiền miễn, giảm khoảng 24,6 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách vượt hơn 200 nghìn tỷ đồng

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan thuế, hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện pháp luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; đẩy mạnh chống thất thu thuế, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kê khai thuế của doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; Quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp chính sách thu ngân sách nhà nước theo phương châm đơn giản hóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách; Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.

Với các giải pháp chính sách tài khóa nêu trên, kết hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế khác đã góp phần từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất – kinh doanh, ổn định đời sống cho người dân. Qua đó, thu NSNN cũng đạt mức cao hơn so với đánh giá báo cáo Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 2 (tháng 10, 11/2021), với tổng số thu NSNN năm 2021 đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% (219,9 nghìn tỷ đồng) so dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó, chủ yếu tăng thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất; thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất – kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020; tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 18,6%GDP ước thực hiện (vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 15,5%GDP). Theo phân cấp quản lý, thu ngân sách trung ương (NSTW) ước đạt 106,7% dự toán; thu ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 128,2% dự toán.

Ngân sách chi hơn 74 nghìn tỷ đồng phòng chống dịch

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình điều hành, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã đề xuất với cấp có thẩm quyền một số chế độ, chính sách chi NSNN cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo nguồn kinh phí. đẩy nhanh tiến độ mua vaccine Covid-19 cho người dân.

Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cắt giảm tối thiểu 50% chi hội nghị, công tác trong nước và quốc tế, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021. . . .

Tổng chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

Đến ngày 31/12/2021, NSNN đã quyết định chi 45,1 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 và 28,9 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tổng cộng là 74 nghìn tỷ đồng (trong đó, trung ương đã chi 26,3 nghìn tỷ đồng, các địa phương đã chi từ NSĐP 47,7 nghìn tỷ đồng).

Với kết quả thu, chi ngân sách nhà nước nêu trên, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được bảo đảm. Ước tính đến năm 2021, bội chi ngân sách nhà nước sẽ ở mức dưới 4% GDP.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước. Lũy kế đến ngày 31/12/2021 đã thực hiện phát hành được 318,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,92 năm, lãi suất bình quân 2,3%/năm.

Bên cạnh đó, trong công tác điều hành, Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững; Tăng cường quản lý giá cả, thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát; Phát triển đồng bộ thị trường tài chính; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; Sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công. . .

Những kết quả nổi bật trên các mặt công tác năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ là tiền đề quan trọng, tạo đà để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu tài chính-NSNN năm 2022.

2022 sẽ tiếp tục điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng

Năm 2022, dự toán thu là 1.411,7 nghìn tỷ đồng; trong đó: thu nội địa chiếm 83,35%; thu dầu thô chiếm 2%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 14,1%; thu viện trợ chiếm 0,55%.

Chi NSNN dự toán năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN 4% GDP.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Bộ Tài chính đề xuất 8 nhóm giải pháp, đó là:

Một là, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để thực hiện mục tiêu phòng, chống. Vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính – NSNN; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh xây dựng chính phủ số.

Thứ ba, phát triển bền vững, thị trường tài chính và dịch vụ tài chính vận hành an toàn, thông suốt, thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Bảo đảm dự toán thu ngân sách nhà nước.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của ngành tài chính theo Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Chuyển giao vào năm 2022.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Bảy là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về tài chính và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Thứ tám, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và tiếp tục xử lý các nhiệm vụ năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.