Wed. Jul 6th, 2022
Tài chính

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

So với cuối tháng 9/2021, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước tăng 0,01-0,03%/năm ở các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 20 năm, giữ nguyên như kỳ hạn 30 năm. Trong tháng 10, HNX đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đa giá đầu tiên. Với phương thức này, trong phiên đấu thầu có nhiều mức lãi suất trúng thầu, tùy theo mức lãi suất đặt thầu tương ứng của từng thành viên dự thầu, giúp tạo thêm sự cạnh tranh trong đấu thầu. Trong phiên đấu thầu nhiều giá tổ chức ngày 27/10, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 250 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng dư nợ trên thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tính đến ngày 31/10/2021 là 14,5 tỷ đồng, tăng 1,39% so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 10 đạt 219.447 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.449 tỷ đồng/phiên, giảm 13.8% so với tháng 9/2021. Giá trị giao dịch repos chiếm 28,95% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong tháng 10, giá trị giao dịch của NĐTNN chiếm 1,92% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng đạt 109 tỷ đồng.

M.P

Leave a Reply

Your email address will not be published.