Mon. Aug 8th, 2022

Những ngày gần đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xuất hiện email giả mạo gửi thông tin không chính xác về việc tăng học phí cũng như danh sách sinh viên, số tiền sinh viên đóng, yêu cầu của sinh viên… Sinh viên đóng học phí, đóng lại bảo hiểm cho các năm tiếp theo. . .

Giáo dục

Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đưa ra cảnh báo về vụ việc này. Được biết, vào tháng 5 hằng năm, Học viện đều công bố mức học phí năm học tiếp theo và niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử. Trước học kỳ, căn cứ vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, nhà trường sẽ nhận được thông báo thu học phí theo từng học kỳ đối với từng loại hình đào tạo. Thông báo cũng được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Học viện, gửi đến các khoa và cố vấn học thuật để thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên.

Giáo dục

Trong thông báo, nhà trường nêu rõ:

“Ngoài các kênh chính thống nêu trên, Học viện không có bất kỳ hình thức nào khác để truyền tải thông tin về việc thu, nộp học phí đến sinh viên. Vì vậy, đề nghị các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, ngăn chặn những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của Học viện cũng như ảnh hưởng đến gia đình và bản thân sinh viên.

Phía Học viện cho rằng, hành vi giả mạo này nhằm mục đích vụ lợi cá nhân, ảnh hưởng lớn đến uy tín của Học viện. Theo đó, sinh viên nhận được tin nhắn từ email: baochivatuyentruyenhocvien@gmail.com, đề nghị kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng, không theo dõi thông tin sai sự thật do tài khoản trên cung cấp. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang có những biện pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng để giải quyết vấn đề này.

Giáo dục

Nhật Linh

Theo ajc.hcma.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.