Mon. Aug 8th, 2022

Cục Nhà giáo và Quản lý giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 1099/NGCBQLGD-CSNGCB (thay thế công văn 1077) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

Cả hai công văn này đều có cùng chức danh để thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT về điều chuyển biên chế giáo viên.

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

Ảnh Công văn 1099/NGCBQLGD-CSNGCB do một đồng nghiệp ở Vĩnh Phúc cung cấp.

Điều này tiếp tục bộc lộ những mâu thuẫn, bất cập trong việc chuyển lương cho giáo viên, trong khi giáo viên đang rất mong chờ, chờ đợi Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn chuyển lương và chấn chỉnh những bất cập. Tiếp cận và hạn chế để áp dụng chung cho giáo viên trong cả nước.

Người viết giả định tạm thời công văn 1099, 1077 trả lời Vĩnh Phúc nhưng các địa phương khác có thể áp dụng vì xếp lương là công việc chung, thống nhất của cả nước.

Tuy nhiên, Công văn số 1099 và 1077 tiếp tục phát sinh nhiều điều bất hợp lý, không phù hợp với hướng dẫn của ngành giáo dục và quản lý giáo dục trước đây và không phù hợp với thực trạng xếp lương hiện nay. .

Đặc biệt, những bất cập trong công văn 1099/NGCBQLGD-CSNGCB của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có thể dẫn đến việc hiệu trưởng luân phiên phân công giáo viên làm tổ trưởng, tổ phó để giữ/nâng bậc mới cấp I, II, không phân biệt năng lực và uy tín.

Tệ hơn nữa, ở những nơi có bè phái, hiệu trưởng có quyền phân công những người thuộc “bè phái của mình” hoặc ủng hộ mình giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để đủ điều kiện đề bạt, lên lớp.

Giáo dục

Ảnh minh họa: nhandan.vn

100% giáo viên khóa I và II mới trở thành tổ phó, tổ trưởng trở lên?

Trong công văn số 1099 tại mục 1 nêu trên, Cục Nhà giáo có hướng dẫn rất rõ:

“Nhiệm vụ được quy định trong từng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Thông tư 01; 02; 03; 04/TT-BGDĐT là nhiệm vụ giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào lớp (nếu được nhà trường giao và giáo viên được hiệu trưởng giao thực hiện nhiệm vụ).

Theo đó, khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào nhiệm vụ quy định theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của ngạch được bổ nhiệm mà sau khi bổ nhiệm, người đứng đầu cơ sở giáo dục giao nhiệm vụ cho những giáo viên này và những giáo viên đó phải thực hiện nhiệm vụ của mình. “

Như vậy, có thể hiểu rằng, giáo viên cấp I và cấp II cũ không cần căn cứ vào nhiệm vụ, tức là không cần nhiệm vụ gì, có đủ năng lực hay không, không. . . Cũng sẽ được bổ nhiệm ngạch I và II mới (đương nhiên phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh).

Theo Công văn 1099, sau khi bổ nhiệm lớp I và II mới, hiệu trưởng sẽ phân công 100% giáo viên làm nhiệm vụ cho lớp I và II mới. Nhưng nhiệm vụ loại I, II mới gần như phải ít nhất là tổ trưởng, tổ phó trở lên.

Điều này là vô cùng gượng ép và vô lý, người viết không hiểu vì sao Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục lại chỉ đạo chuyển ngạch lương, mà việc bổ nhiệm không căn cứ vào nhiệm vụ hiện tại thì có thể xem xét, và sau khi bổ nhiệm thì hiệu trưởng phải phân công họ vào vị trí công tác mới.

Giáo viên mới được bổ nhiệm khóa I và II sẽ như thế nào sau khi không nhận nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ở lớp mới?

Ngày nay, số lượng giáo viên dạy lớp 2 ở các trường tiểu học và trung học cơ sở có tuổi đời cao, nhiều người là giáo viên bình thường, chưa từng có thành tích, cống hiến, năng lực lãnh đạo, chỉ huy. . . Tất nhiên, ở lớp 2 cũ sẽ được bổ nhiệm vào lớp 2 mới, không cần căn cứ vào nhiệm vụ hiện nay sẽ được phân công làm quản lý bộ phận giáo viên.

Xin liệt kê hai đối tượng hiện đang hưởng lương hạng hai ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, gồm:

Đối tượng 1: Chỉ cần giáo viên có trình độ đại học (không phân biệt chính quy, từ xa hay tại chức) thì năm 2011 được chuyển xếp lương cao đẳng và đến năm 2015, 100% số giáo viên nêu trên được chuyển xếp lương bậc II cũ (hệ số lương 2,34-4,98).

Đối tượng 2: Giáo viên được tuyển dụng trước năm 2015, khi tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng thì hưởng lương cao đẳng, đến năm 2015 100% số giáo viên trên cũng được chuyển sang mức lương cũ bậc II (có hệ số lương 2,34-4,98).

Như vậy, khi chuyển biên chế theo Thông tư số 21, 22/2015/TTLT-BNV-BGDĐT, 2 giáo viên đang thực hưởng lương hạng 2 thì không cần bất kỳ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, . . Trên là rất nhiều.

Còn đối với giáo viên có trình độ đại học từ năm 2012, giáo viên có trình độ đại học được tuyển dụng từ năm 2015 trở về sau thì thiệt thòi, vẫn hưởng lương trung cấp, cao đẳng, trong khi nhiều người đã là hiệu trưởng, tổ trưởng. Tù trưởng,. . . Tại Thông tư 02 và 03, họ chỉ được chuyển lên hạng III mới, trong khi đó họ sẽ phải mất 9 năm mới có cơ hội được thăng hạng lên hạng II mới.

Trở lại công văn số 1099 NGCBQLGD-CSNGCB, Cục Nhà giáo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc: “Khi bổ nhiệm lớp mới, không căn cứ vào nhiệm vụ quy định trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Sau khi bổ nhiệm, thủ trưởng cơ sở giáo dục giao nhiệm vụ cho những giáo viên này và giáo viên đó phải thực hiện nhiệm vụ”.

Như vậy, có thể hiểu, theo hướng dẫn này, nếu 100% giáo viên hạng I, II cũ được bổ nhiệm lên hạng I, II mới thì vì lý do nào đó sẽ được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý (tổ trưởng, hiệu trưởng,…). Trách nhiệm của giáo viên lớp 1, lớp 2 hầu như chỉ có tổ trưởng, tổ phó.

Có trường hợp giáo viên trên bị “ép buộc”, được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý mà không biết năng lực của mình, từng nhiệm vụ, có hoàn thành nhiệm vụ hay không,. . .

Như vậy, dù giáo viên giỏi hay xấu, có năng lực hay không, khi được bổ nhiệm lớp mới I, II thì có phải làm tròn trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó tổ trưởng hay không?

Bên cạnh đó, sẽ có những giáo viên có trình độ đại học, thạc sĩ làm hiệu trưởng, tổ trưởng nhưng ở lớp 3 cũ chỉ được bổ nhiệm lớp 3 mới, liệu có mất vị trí quản lý? ? Bởi lẽ, nhiệm vụ của giáo viên dạy lớp 3 là nhiệm vụ của giáo viên, không liên quan nhiều đến nhiệm vụ của người quản lý. Vì vậy, họ sợ “mất chức” là có cơ sở.

Đây là bất cập lớn nhất của Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà nhiều giáo viên đề nghị xem xét, sửa đổi.

Hiện nay, số giáo viên dạy lớp 2 và lớp 1 cũ của các trường THCS và tiểu học đạt trên 60%-70%, nếu chỉ cần chuyển sang lớp 2 mới đạt 50% sẽ được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý. Thế nào rồi?

Ví dụ, một trường tiểu học có 50 giáo viên, nếu chuyển sang cấp II, tôi chỉ có 25 giáo viên thì 25 giáo viên sẽ được phân công làm tổ trưởng, tổ phó, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng như thế nào. Nhà trường chỉ cần khoảng 5-10 giáo viên để thực hiện nhiệm vụ trên.

Vậy những giáo viên còn lại sẽ được phân công như thế nào để gắn với nhiệm vụ lớp I, II mới. Nếu không phân công được các giáo viên trên gắn với nhiệm vụ loại I, II thì sẽ giải quyết như thế nào?

Nếu khi được bổ nhiệm vào ngạch II mới mà họ không đồng ý làm, không làm tròn trách nhiệm, không đáp ứng được trình độ, năng lực hoặc sự tín nhiệm của tập thể để giữ trách nhiệm của cán bộ quản lý thì có quy định nào “giáng chức” họ không? Lương của họ như thế nào? Trên thực tế, hiện nay chưa có văn bản nào quy định về việc “hạ cấp”.

Rõ ràng, sự chỉ đạo như vậy của Cục Nhà giáo là chưa đủ, buộc những giáo viên đã có bằng thạc sĩ, cử nhân từ năm 2012 lại càng bức xúc, đang hưởng lương trung cấp, cao đẳng ở các vị trí quản lý, có năng lực.

Bên cạnh đó, nếu những giáo viên này được bổ nhiệm giáo viên dạy lớp 3 mới, được giao nhiệm vụ giáo viên dạy lớp 3 thì làm sao có được nhiệm vụ, tiêu chuẩn giáo viên dạy lớp 2 và được thăng hạng lớp 2. , sự phân chia là vô cùng bất cập.

Giáo viên yếu kém ở lớp 2 sẽ tiếp tục hưởng lớp 2 suốt đời (không có quy định giáng chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí bị kỷ luật), giáo viên dạy giỏi ở lớp 3 là rất khó. Cấp 2 chỉ là một trong nhiều bất cập trong việc phân ban, chia rẽ đạo đức nhà giáo hiện nay. Điều này tiếp tục gây bức xúc, bất cập, bất công cho các giáo viên nói trên.

Cùng quan điểm với tác giả Kim Oanh trong bài viết “Giáo viên mong muốn nhất là Bộ dừng thực hiện Thông tư xếp loại năm 2021” và nhiều tác giả khác về hàng loạt bất cập, oan sai trong việc xếp lương, xếp lương… Vì vậy, nhóm tác giả tiếp tục nghiêm túc kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm thời dừng việc bổ nhiệm xếp lương theo Thông tư mới, một trong những công việc cấp bách hiện nay chỉ dành cho giáo viên. Sinh viên có trình độ thạc sĩ, cử nhân đang hưởng lương bậc III, IV cũ (lương cao đẳng, trung cấp) và giáo viên mới được tuyển dụng hưởng lương theo trình độ đào tạo đã giải quyết được những bất cập, liên thông hiện nay.

Nhà giáo và các cơ quan quản lý giáo dục xin đừng có chỉ đạo riêng cho các địa phương nữa, càng chỉ đạo nhiều, càng thực hiện nhiều, từ oan này sang oan khác, càng làm cho giáo viên càng bức xúc, nhất là có thể dẫn đến hình thành “bè phái” xung quanh hiệu trưởng, người có quyền phân công nhiệm vụ giáo viên lớp 1, lớp 2 cho cán bộ nhà trường.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

BÙI NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.