Mon. Aug 8th, 2022

Trong thời gian này, các trường trong cả nước đang thực hiện việc chuyển ngạch, xếp lương giáo viên theo quy định tại Thông tư 01; 02; 03; 04/2021/TT-BGDĐT.

Giáo dục

Giáo viên còn học chứng chỉ bao lâu nữa? (Ảnh P.T)

Hàng nghìn giáo viên dạy lớp 2 cũ (được bổ nhiệm năm 2015) phải nâng ngạch lên lớp 3 mới, trong đó có nhiều giáo viên có giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp lớp 2. Tuy nhiên, nhiều trường, hiệu trưởng vẫn yêu cầu giáo viên phải học thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Một số giáo viên cho biết, nếu không đi học, họ sợ không có giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp thì sẽ không được vào lớp 3, nhưng khi có giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp lớp 2 thì thấy tiền bạc, lãng phí đã có.

Một số giáo viên đã phải bỏ tiền ra để hoàn thành việc học vì cho rằng thừa nhiều hơn thiếu, trong khi một số giáo viên khác vẫn còn e dè về cách làm.

Giáo viên mới nào cần học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III?

Sẽ có 2 nhóm giáo viên mầm non phải có giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp hạng III

-Đó là, giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021;

-Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07 đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định mới tại Thông tư 01/2021. 02.05 được bổ nhiệm chức danh giáo viên hạng III mã số V.07. 02.26.

Có 2 nhóm giáo viên tiểu học phải có giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp hạng III

-Tuyển dụng giáo viên tiểu học sau ngày 20/3/2021;

-Mã số V.07 theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. 03.08 giáo viên tiểu học hạng III đã đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào mã số V.07. Trình độ giáo viên hạng III của 03.29.

Đối với giáo viên THCS, theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT, giáo viên được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 phải có Giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III. -GDĐT.

Đối với giáo viên trung học phổ thông, giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp hạng 3 là 01 trong 02 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Như vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 04 năm 2021, giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng phải có yêu cầu về Giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp hạng III.

Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 cũng có hướng dẫn rất cụ thể: “Chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III:

“I) Tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và bổ nhiệm giáo viên mầm non cũ vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới kể từ ngày Thông tư 01.02 có hiệu lực thi hành. Giáo viên mầm non cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới;

Ii) Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày Thông tư 03.04 có hiệu lực thi hành.

Trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không phải cấp thêm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III theo quy định.

Giáo viên hạng II cũ chuyển sang hạng III mới không phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III

Từ những dẫn chứng trong loạt Thông tư 01 liên quan đến quy định về giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp hạng III; 02; 03; 04/2021/TT-BGDĐT và tại Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD, nhóm giáo viên hiện đang ở bậc II cũ được chuyển sang bậc III mới mà không phải học chứng chỉ nghề bậc III như một số trường. Giáo viên đang được yêu cầu tham gia.

Trong hàng loạt Thông tư 01; 02; 03/2021 cũng nêu rõ:

Nếu giáo viên hạng II (…) Không đạt chuẩn hạng II thì được bổ nhiệm làm giáo viên hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt chuẩn (…) Chức danh nghề nghiệp. Hạng II thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II mà không qua thi tuyển, xét thăng hạng (…) .

Như vậy, ở góc độ tác giả, có thể khẳng định, giáo viên hạng II cũ chuyển sang hạng III mới không phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III. Hiệu trưởng các trường cũng cần tìm hiểu kỹ các quy định tại Thông tư trước khi yêu cầu giáo viên nhà trường được cấp chứng chỉ.

Bởi lẽ, chỉ cần một chút hiểu lầm, nhiều giáo viên sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc vô ích, trong khi đời sống giáo viên khó khăn, phải bỏ tiền ra học những chứng chỉ vô bổ.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết

Leave a Reply

Your email address will not be published.