Tue. Jul 5th, 2022
Giáo dục

Ảnh minh họa

Ngày 30/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022.

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo. Khác theo chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh.

Theo đó, trong trường hợp không thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, ngân sách nhà nước sẽ cấp bù cho các cơ sở giáo dục chưa bảo đảm chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Ngoài ra, HĐND cũng quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên năm học 2021-2022.

Cụ thể, cấp mầm non, phổ thông quận 1 thu 52.000 đồng/học sinh/tháng; Vùng 2 30.000 đồng/học sinh/tháng và vùng 3 25.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng cấp THCS, khu vực 1 mức thu là 40.000 đồng/học sinh/tháng; 23.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và vùng 3 là 19.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường hợp tổ chức học trực tuyến (online learning) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến, vừa học trực tiếp thì cơ sở giáo dục công lập được thu mức thu như mức thu học phí tại Quy chế này. Tuy nhiên, không thu học phí trong thời gian không giảng dạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.