Tue. Jul 5th, 2022

Tính đến ngày 30/10, tỉnh Phú Thọ có 3.752 giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và gần 13.000 giáo viên, học sinh thuộc diện F2. Khoảng 10.000 giáo viên và học sinh đang bị cách ly.

Riêng ngày 29/10, trong tổng số 184 học sinh và 19 giáo viên F0, thành phố Việt Trì có 7 giáo viên mầm non, thành phố Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh có 14 học sinh. Tam Nông mắc Covid-19.

Ngày 30-10, Sở Giáo dục và Ðào tạo Phú Thọ yêu cầu các trường THPT ở TP Việt Trì, huyện Phù Ninh; Từ ngày 1/11/2021, Trung tâm Giáo dục tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời theo dõi, nắm tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Các địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học cho phù hợp.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã có công văn về việc tổ chức dạy học thích ứng để kiểm soát dịch Covid-19 an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Trong công văn này cho phép các trường THPT Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì, Kỹ thuật Việt Trì, Phù Ninh, Trung Giáp, Tử Đà; Trung tâm KTTH-HN tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh được tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối 12 từ ngày 1/11/2021 (trừ số học sinh thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định); Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với khối 10, khối 11.

Các trường THPT Long Châu Sa, Phong Châu, Lâm Thao tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Các trường THPT còn lại tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch năm học.

Đối với học sinh thuộc diện phải cách ly y tế (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục phổ thông), nhà trường phối hợp với phụ huynh xây dựng kế hoạch học tập từ xa phù hợp (dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh). Học trên truyền hình, hướng dẫn học sinh tự học. . .). Căn cứ vào số lượng học sinh thuộc diện phải cách ly y tế cụ thể ở từng khối lớp, lớp học, các trường có thể chia thành các lớp, nhóm lớp để tổ chức dạy học trực tuyến vào khung giờ phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phương Chi

Leave a Reply

Your email address will not be published.