Sat. May 21st, 2022
Giáo dục

Trụ sở UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của UBND huyện Bá Thước. Ngày 23.9.2020, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ban hành quyết định tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng có thời hạn (12 tháng) đối với 192 vị trí giáo viên mầm non, 23 vị trí giáo viên tiểu học. Học và 12 vị trí giáo viên tiếng Anh. Ngày 1/10/2021, viên chức giáo dục hết hạn hợp đồng xác định thời hạn (lần 1) thì ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 5 năm.

Theo quy định mới, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020. Người được tuyển dụng làm viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. . . Tại thời điểm tuyển dụng cán bộ huyện vào ngày 1/10/2020, huyện có 10 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Nhưng đến tháng 6/2021, huyện Bá Thước chỉ còn 1 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. “Vậy kể từ ngày tuyển dụng, tức là ngày 1/10/2020 hoặc sau khi hết hạn hợp đồng 12 tháng thì có nên ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tiếp theo đối với viên chức hay không?”. Bá Thước hỏi Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Trong khi chờ đợi câu trả lời từ các ngành chức năng, nhiều giáo viên cũng băn khoăn, ngày 21 và 22.6.2020, huyện Bá Thước tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và tiếng Anh với tổng số 227 người trúng tuyển. . Trường hợp Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ký quyết định tuyển dụng ngay đối với các ứng viên trúng tuyển nêu trên thì Luật Viên chức (cũ) áp dụng đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thay vì hợp đồng lao động 5 năm sau ngày 1/7/2020.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bá Thước lý giải, khi huyện hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên trên thì kết quả trúng tuyển phải trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Sau đó, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định giáo viên mầm non phải có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải có bằng cử nhân. . Trong khi đó, huyện Bá Thước và một số địa phương ở Thanh Hóa có nhiều người được tuyển dụng vào làm giáo viên mầm non đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm.

Theo đó, ngày 17/8/2020, Sở Nội vụ Thanh Hóa có công văn gửi Bộ Nội vụ và trả lời như sau: “Đối với các đơn vị tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, có kết quả xét tuyển đến hết đợt 1, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Theo công văn trả lời của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của UBND huyện Bá Thước ngày 18/9/2020 (đã được tuyển dụng từ tháng 6/2020).

Hoàng Lam

Leave a Reply

Your email address will not be published.