Mon. May 23rd, 2022
Giáo dục

Huyện Hoài Đức có gần 87.000 người tham gia (đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị xã)

Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” đã công bố kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi thành phố đã giao Ban Giám khảo chung khảo tổ chức chấm thi tự luận của 3.120 bài thi, trong đó có 2.890 bài của 30 quận, huyện, thị xã đã chấm sơ khảo (gồm 2.220 bài). Bài dự thi từ đủ 18 tuổi trở lên và 870 bài dự thi từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) và 230 bài của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố (đã được Hội đồng giám khảo thành phố chấm vòng sơ khảo).

Kết quả, Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 112 bài dự thi có tổng điểm cao nhất (phần tự luận đạt từ 7 điểm trở lên và tổng điểm từ 27 điểm trở lên), trong đó có 59 người dưới 18 tuổi. Và 53 bài từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trong đó, huyện Hoài Đức có 10 bài thi đạt điểm cao.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19” được thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 20-6-2021 và kết thúc vào 24 giờ ngày 1-8-2021. Cuộc thi thu hút số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay với 1.032.665 thí sinh chính thức. Trong đó, các quận, huyện, thị xã có hơn 975.000 thí sinh dự thi; Các sở, ban, ngành của thành phố có hơn 58.000 thí sinh dự thi. Huyện Hoài Đức có gần 87.000 người tham gia (đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị xã).

Hồng Thái

Leave a Reply

Your email address will not be published.